ซูเปอร์โพลชูกระทรวงพลังงานโดนใจสุด คืนค่าไฟ-น้ำมันถูก ยกนิ้ว "บิ๊กตู่" สู้โควิด

ซูเปอร์โพลชูกระทรวงพลังงานโดนใจสุด คืนค่าไฟ-น้ำมันถูก ยกนิ้ว "บิ๊กตู่" สู้โควิด
มติชน
26 เมษายน 2563 ( 10:07 )
70
ซูเปอร์โพลชูกระทรวงพลังงานโดนใจสุด คืนค่าไฟ-น้ำมันถูก ยกนิ้ว "บิ๊กตู่" สู้โควิด

ซูเปอร์โพลชูกระทรวงพลังงานโดนใจสุด คืนค่าไฟ-น้ำมันถูก ยกนิ้ว “บิ๊กตู่” สู้โควิด

ผศ. ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจภาคสนาม “เรื่องอะไรโดนใจประชาชน ช่วงโควิด-19” กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินเก็บข้อมูลแบบผสมผสาน (Mixed Method) ทั้งการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ การลงพื้นที่ และการเก็บข้อมูลในโลกโซเชียลทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research)และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จากจำนวน 1,358 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 20–24 เมษายน 2563

เมื่อถามถึง การทุ่มเททำงานของรัฐบาลแก้ปัญหาโควิด-19 เปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 67.3 ระบุว่า รัฐบาลทุ่มเททำงานค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ขณะที่ร้อยละ 32.7 ระบุค่อนข้างน้อย ถึงไม่ทุ่มเทเลย ที่น่าสนใจคือ เมื่อถามถึงการทำงานของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เปรียบเทียบกับผู้นำประเทศอื่น ๆ ในการรับรู้ของประชาชน พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 63.3 ระบุ นายกรัฐมนตรีของไทยทำงานได้ดี ดีมาก ดีเยี่ยม ขณะที่ร้อยละ 36.7 ระบุไม่ค่อยดี ดีน้อย ไม่ดีเลย

เมื่อถามถึง อะไรโดนใจประชาชน แก้ปัญหาได้ดี ช่วงวิกฤตโควิด-19 พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 70.8 ระบุ การดูแล รักษา ฟื้นฟู ผู้ติดเชื้อของแพทย์ พยาบาล และ อสม. ขณะที่ ร้อยละ 48.7 ระบุ การสนับสนุนการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข และร้อยละ 8.5 ระบุ การทำงานช่วยเหลือประชาชนของหน่วยกู้ภัย ที่น่าพิจารณา คือ อะไรโดนใจประชาชน ช่วงวิกฤตโควิด-19 ด้านเศรษฐกิจ ลดภาระค่าใช้จ่าย หลังมาตรการ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 53.8 ระบุ การลดค่าไฟฟ้า ลดราคาน้ำมัน ของกระทรวงพลังงาน ขณะที่ร้อยละ 44.6 ระบุ การแจกเงินของกระทรวงการคลัง และร้อยละ 37.8 ระบุการลดค่าไฟฟ้า น้ำประปาของกระทรวงมหาดไทย ตามลำดับ

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลโพลชิ้นนี้ชี้ให้เห็นว่า หลังรัฐบาลออกมาตรการ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาตินั้น ประชาชนส่วนใหญ่รับรู้การทำงานของรัฐบาล นำโดยนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รับรู้มาตรการช่วยเหลือประชาชนของกระทรวงต่าง ๆ ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม ที่เห็นได้ชัดเจนจับต้องได้เข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึง ได้แก่ การลดค่าไฟฟ้าระลอกล่าสุดที่ครอบคลุมและทั่วถึงโดนใจประชาชนส่วนใหญ่ครอบคลุม 22 ล้านครัวเรือนของประเทศ และมาตรการแจกเงินของกระทรวงการคลังที่อาจจะมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์แต่ผลสำรวจพบว่าจำนวนมากได้รับประโยชน์ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นน่าจะมาจากการสื่อสารและการบริหารจัดการในระบบฐานข้อมูลหรือ Big Dataของรัฐบาล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง