รีเซต

ทุเรียนเมืองจันท์ ปีนี้ผลผลิตเพิ่ม จนท.เข้มตรวจสอบคุณภาพ

ทุเรียนเมืองจันท์ ปีนี้ผลผลิตเพิ่ม จนท.เข้มตรวจสอบคุณภาพ
TNN ช่อง16
21 กุมภาพันธ์ 2567 ( 13:30 )
28
ทุเรียนเมืองจันท์ ปีนี้ผลผลิตเพิ่ม จนท.เข้มตรวจสอบคุณภาพ

วันนี้ ( 21 ก.พ. 67 ) นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางจังหวัดและหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ได้เพิ่มความเข้มงวดในปีการผลิตทุเรียน ปี 2567 ซึ่งขณะนี้ หลายฝ่ายได้ทบทวนและเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะเรื่องการตรวจสอบคุณภาพผลผลิตทุเรียน เพื่อยกระดับสู่มาตรฐาน GAP ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร เพื่อที่จะส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร รวมถึงเจ้าหน้าที่ ให้มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร ตั้งแต่ต้นทางให้มีคุณภาพ ตามระบบมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี หรือ GAP เพื่อตอบสนองต่อความต้องการสินค้าเกษตรคุณภาพ ของตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะ 'ทุเรียน' ซึ่งถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัด สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศอย่างมหาศาลในฤดูกาลผลิต ปี 2567 นี้ คาดว่า จ.จันทบุรี จะมีผลผลิตทุเรียนออกสู่ตลาด จำนวน 561,905 ตัน  ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2566 คิดเป็น ร้อยละ 4.35  โดยมีปัจจัยจากการขยายพื้นที่ปลูกทุเรียนมากขึ้น และปรับเปลี่ยนการปลูกพืชชนิดอื่น มาเป็นทุเรียนเพิ่มมากขึ้น ทางจังหวัดจึงจำเป็นต้องส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวน ได้ผลิตทุเรียนที่มีคุณภาพ  เป็นไปตามมาตรฐาน GAP เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ผลิต ผู้บริโภค เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และภาพลักษณ์ที่ดีของทุเรียนจังหวัด ให้แก่ผู้บริโภคต่อไป


ภายในเดือนนี้ หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ จะได้เร่งอบรมการตรวจสอบคุณภาพผลผลิตทุเรียน เพื่อยกระดับสู่มาตรฐาน GAP ถือเป็นการปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัด ก่อนถึงวันตัดทุเรียน ที่ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักเนื้อแห้งของทุเรียน หรือ ‘ตรวจก่อนตัด’ เพื่อควบคุมและป้องกันทุเรียนด้อยคุณภาพ หรือทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาด โดยจะบูรณาการทั้ง เกษตรกร เ จ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จากหน่วยราชการ, สถาบันการศึกษา, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ ที่จะสามารถนำทักษะไปใช้ในการให้บริการ ตรวจสอบคุณภาพผลผลิตทุเรียน ให้กับเกษตรกรชาวสวน ที่จะเก็บเกี่ยวทุเรียนต่อไป 


ข้อมูลจาก: ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี

ภาพจาก ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง