รีเซต

ศาลปกครองสูงสุด พิพากษาถอนใบรับรองอาคารโลตัสตราด สร้างเกินกฎหมาย

ศาลปกครองสูงสุด พิพากษาถอนใบรับรองอาคารโลตัสตราด สร้างเกินกฎหมาย
77ข่าวเด็ด
2 มิถุนายน 2563 ( 04:16 )
325
ศาลปกครองสูงสุด พิพากษาถอนใบรับรองอาคารโลตัสตราด สร้างเกินกฎหมาย

 

ศาลปกครองสูงสุด พิพากษา ถอนใบรับรองอาคาร โลตัสตราด หลังสร้างเกิน 1,000 ตารางเมตร ด้านนายกอบต.วังกระแจะ เผย “โลตัสตราด” ยังสู้ต่อขอศาลพิจารณาคดีใหม่ตามกฎหมายใหม่

 

โดยคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2554 หลังจาก นางสาวจันทิมา เรืองรัตนตรัย เป็นโจทย์ยื่นฟ้องศาลปกครองระยอง กับ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1) นายกนก ใจรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2)  และ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (เทสโก้ โลตัส สาขาตราด) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3) หลังมีการอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารเกินกฎหมายกำหนด 1,000 ตารางเมตร ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

 

 

หลังจากทั้งสองฝ่ายต่อสู้มายาวนานกว่าเกือบ 10 ปี กระทั่งวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ศาลปกครองสูงสุด มีคำพิพากษายืน ตามศาลปกครองชั้นต้น พิพากษา “ให้เพิกถอนใบรับรองการก่อสร้างอาคาร แบบ อ.6  เลขที่ ตร 71003/1147  ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2554 ที่ออกให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3  เฉพาะส่วนของอาคารพานิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งตามข้อ 1 (1) ในส่วนที่มีพื้นที่เกิน 1,000  ตารางเมตร” (คดีหมายเลขดำที่ อ.217/2559 , คดีหมายเลขแดงที่ อ.747/2562)


 

ซึ่งบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (เทสโก้ โลตัส สาขาตราด) มีการก่อสร้างอาคาร 1 ชั้น พื้นที่ 9,932 ตารางเมตร เกินกฎหมายกำหนด 1,000 ตารางเมตร ตามพรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

 

และขัดต่อข้อ 2 (2) (ก) และข้อ 3 ของกฎกระทรวงมหาดไทย กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลวังกระแจะ ตำบลเนินทราย ตำบลบางพระ และตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด พ.ศ. 2547

 

 

ขณะที่ นายกนก  ใจรักษ์  นายกอบต.วังกระแจะ  เปิดเผยว่า หลังจากทางศาลปกครองสูงสุดได้ตัดสินคดีมาแล้ว  แต่เรื่องนี้ยังไม่สิ้นสุด เพราะทาง เทสโก้ โลตัส สาขาตราด ได้ขอให้ทางศาลปกครองสูงสุดได้พิจารณาเรื่องนี้ใหม่ ตามกฎหมายใหม่ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการร้องขอให้ ศาลปกครองสูงสุดดำเนินการอยู่

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง