‘ชวน’ นำคณะมอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชนพท.ภาคเหนือ ที่ลำปาง

‘ชวน’ นำคณะมอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชนพท.ภาคเหนือ ที่ลำปาง
มติชน
26 กันยายน 2564 ( 16:05 )
5
‘ชวน’ นำคณะมอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชนพท.ภาคเหนือ ที่ลำปาง

เมื่อวันที่ 26 กันยายน เวลา 11.30 น. นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ในฐานะประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษา และสังคม พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ นำโดย นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ในโอกาสเดินทางมาปฎิบัติภารกิจในพื้นที่ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 23–29 กันยายน ได้เดินทางมายังพื้นที่ จ.ลำปาง เพื่อมอบสิ่งของให้กับจังหวัด ในการนำไปช่วยเหลือประชาชนที่มีฐานะยากจน และผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่ จ.ลำปาง ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นจังหวัดที่ 66 ของประเทศไทย ที่ทางคณะมูลนิธิเพื่อการศึกษา และสังคม สัญจรออกไปมอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชน

 

 

โดย นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ในฐานะประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษา และสังคม ได้เดินทางมายังศาลากลางจังหวัดลำปาง เพื่อมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 10,000 ชิ้น และหน้ากากอนามัยเด็ก จำนวน 2,000 ชิ้น และนมผงสำหรับเด็ก ให้กับจังหวัดลำปาง โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นผู้รับมอบ เพื่อจะได้จัดสรรมอบส่งต่อไปยังอาสาสมัครพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ นำไปช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบาง และประชาชนผู้ด้อยโอกาส และผู้มีรายได้น้อย

 

 

จากนั้นเวลา 13.30 น. คณะของ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ก็ได้ออกจากศาลากลางจังหวัดลำปาง เพื่อเดินทางไปยังพื้นที่ ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง ซึ่งเป็นอำเภอทางตอนใต้ของ จ.ลำปาง โดยได้เข้าเยี่ยม และมอบสิ่งของช่วยเหลือของกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ชาวบ้านที่เป็นผู้สูงอายุ และผู้มีรายได้น้อย ที่ประสบภัยน้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมฉับพลันในหมู่บ้านแม่ปะหลวง ม.1 ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง

 

 

จากนั้นคณะได้เดินทางต่อไปยังวัดแม่ปะดอย ม.7 ต.แม่ปะ อ.เถิน เพื่อมอบสิ่งของช่วยเหลือ จำนวน 500 ชุด ในการกระจายช่วยเหลือชาวบ้านผู้ประสบภัยในพื้นที่ 3 อำเภอตอนล่างของ จ.ลำปาง ได้แก่ พื้นที่ อ.เถิน อ.สบปราบ และ อ.แม่พริก จ.ลำปาง ที่มีบ้านเรือนจำนวน 675 หลังคาเรือน กระจายใน 33 หมู่บ้าน 15 ตำบลของอำเภอข้างต้น ประสบภัยน้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมฉับพลันในห้วงระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน ที่ผ่านมา

 

 

โดยเฉพาะ 3 หมู่บ้านกว่า 160 หลังคาเรือน ได้แก่ พื้นที่บ้านแม่ปะหลวง ม.1 บ้านแม่ปะแพะ ม.7 และบ้านแม่ปะดอย ม.7 ต.แม่ปะ อ.เถิน ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก จากฝนตกหนัก จนทำให้น้ำป่าจากยอดเขาสูงในเขตอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย ไหลทะลักหลากท่วมหมู่บ้านในพื้นที่อย่างหนักถึง 2 ครั้งในรอบเดือนกันยายน 2564 นี้ ซึ่งภัยครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ที่ผ่านมา

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง