รีเซต

จีนออกแผนใหม่ส่งเสริมการพัฒนา 'แพทย์แผนจีน'

จีนออกแผนใหม่ส่งเสริมการพัฒนา 'แพทย์แผนจีน'
Xinhua
1 มีนาคม 2566 ( 14:53 )
71
จีนออกแผนใหม่ส่งเสริมการพัฒนา 'แพทย์แผนจีน'

ปักกิ่ง, 1 มี.ค. (ซินหัว) -- จีนเผยแพร่แผนปฏิบัติการที่มุ่งสนับสนุนการพัฒนาการแพทย์แผนจีน (TCM) เพิ่มเติม ระหว่างการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 (2021-2025)แผนดังกล่าว ซึ่งเผยแพร่โดยสำนักงานทั่วไปของคณะรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน มีเป้าหมายพัฒนาการใช้ประโยชน์จากการแพทย์แผนจีนอย่างเต็มที่ เสริมศักยภาพการแพทย์แผนจีนในการป้องกันและรักษาโรค ตลอดจนส่งเสริมการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของการแพทย์แผนจีนนอกจากนั้นยังจะมีการเปิดตัวโครงการสำคัญที่มุ่งเน้นด้านต่างๆ อาทิ การพัฒนาบริการสุขภาพทางการแพทย์แผนจีนคุณภาพสูง การฝึกอบรมผู้มีความสามารถ การส่งเสริมวัฒนธรรม รวมถึงการสืบทอดการแพทย์แผนจีน นวัตกรรมการแพทย์แผนจีน และการปรับเปลี่ยนการแพทย์แผนจีนให้มีความทันสมัยการแพทย์แผนจีนจะกลายเป็นเสาหลักในการสร้าง "จีนสุขภาพดี" (Healthy China) ภายในปี 2025 ด้วยการปรับปรุงคุณภาพการแพทย์แผนจีน อิทธิพลที่มีต่อนานาประเทศ และความสามารถด้านนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแผนดังกล่าวยังเน้นย้ำการสร้างกลไกอย่างแข็งแรงและมั่นคงสำหรับการลงทุนที่หลากหลายในการพัฒนาการแพทย์แผนจีน พร้อมดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการสำคัญอย่างต่อเนื่อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง