รีเซต

“สราวุธ”เผย ศาลแรงงานภาค8 ห่วงล็อกดาวน์ภูก็ต ให้ยื่นเอกสารตดีศาลพื้นที่อื่นได้

“สราวุธ”เผย ศาลแรงงานภาค8 ห่วงล็อกดาวน์ภูก็ต ให้ยื่นเอกสารตดีศาลพื้นที่อื่นได้
มติชน
11 เมษายน 2563 ( 16:15 )
136
“สราวุธ”เผย ศาลแรงงานภาค8 ห่วงล็อกดาวน์ภูก็ต ให้ยื่นเอกสารตดีศาลพื้นที่อื่นได้

“สราวุธ”เผยศาลแรงงานภาค 8 ห่วงภูเก็ต ปิดเมืองกระทบคดีประชาชนไม่สามารถเดินทางข้ามตำบลติดต่อราชการยกเป็นเหตุสุดวิสัยยื่นเอกสารคดี ในศาลพื้นที่เเทนได้

 

เมื่อวันที่ 11 เมษายน นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการ สํานักงานศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด– 19 รวมถึงการบังคับใช้ ...ฉุกเฉิน ทั่วประเทศ ห้ามออกนอกเคหสถานตั้งแต่เวลา 22.00 . ถึง 04.00 .ของวันรุ่งขึ้น และได้มีการประกาศแก้ไขเพิ่มเติม ยกเว้นบางสาขาอาชีพนั้น ในส่วนของจังหวัดภูเก็ต ก็ได้มีการออกมาตรการเพิ่มเติมในการคุมเข้ม คัดกรองบุคคลสะกัดกั้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19จึงมีคำสั่งเพิ่มเติมปิดเส้นทางรอยต่อทุกตำบลตั้งแต่วันที่13 เมษายน ถึงวันที่ 26 เมษายน เป็นเวลา 14 วัน เพื่อควบคุมการเคลื่อนย้ายบุคคลและยานพาหนะให้น้อยที่สุดซึ่งผู้คนยังออกนอกเคหสถานได้แต่ออกนอกเขตตำบลไม่ได้นั้นทำให้ศาลแรงงานภาค8 ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดภูเก็ต ต้องปรับระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

ในการนี้นายปราช ตัณฑศรี อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 8 มีความห่วงใยข้าราชการ บุคลากร และพนักงานรักษาความปลอดภัยที่จำเป็นต้องเดินทางมาปฏิบัติราชการ จึงได้ออกหนังสือรับรองการเดินทางนอกเขตตำบลให้ข้าราชการ บุคลากร และพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบการเดินทางเข้าออกนอกเขตตำบล ในช่วงการประกาศ ...ฉุกเฉิน

นอกจากนี้เพื่ออำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน ร่วมถึงการบริการด้านอรรถคดีต่างๆ ไม่ให้เกิดการชะงัก จึงให้ออกหนังสือขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลแรงงานภาค 8 ว่า หากคู่ความไม่อาจเดินทางมายังที่ตั้งของศาลแรงงานภาค 8 ได้ ในช่วงนี้ ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 10 ประกอบ ... จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน ..2522 มาตรา 31 และคู่ความประสงค์จะขอยื่นเอกสารหรือคำร้องอื่นใดขอให้หน่วยงานในสังกัดศาลยุติธรรมในพื้นที่เขตอำนาจศาลแรงงานภาค 8  รับเอกสารดังกล่าวแทนได้ทั้งนี้พื้นที่ที่อยู่ในเขตอำนาจศาลแรงงานภาค 8 ประกอบไปด้วยคดีแรงงานที่เกิดขึ้นในเขตจังหวัดกระบี่ จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง และจังหวัดสุราษฎร์ธานี

นอกจากนี้ นายสราวุธ  ยังกล่าวเพิ่มเติมถึงศาลจังหวัดพัทยา ซึ่งได้ออกประกาศเพิ่มช่องทางและขอความร่วมมือคู่ความไม่ต้องเดินทางมาศาล โดยให้ยื่นคำฟ้องคดีแพ่งผ่านระบบ e-filing และยื่นคำร้องต่างๆผ่านระบบcios ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน  ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 ทั้งนี้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 นายกสภาทนายความแห่งประเทศไทย และประธานสภาทนายพัทยา เพื่อทราบประกาศดังกล่าวแล้ว

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง