กทม.เปิด 30 สวน ลอยกระทง อนุญาตคนสวมหน้ากากกันโควิด-19 เท่านั้น!

กทม.เปิด 30 สวน ลอยกระทง อนุญาตคนสวมหน้ากากกันโควิด-19 เท่านั้น!
มติชน
9 ตุลาคม 2563 ( 16:44 )
96
กทม.เปิด 30 สวน ลอยกระทง อนุญาตคนสวมหน้ากากกันโควิด-19 เท่านั้น!

     วันนี้ (9 ตุลาคม 2563) พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุม ศบค.กทม.ว่า สืบเนื่องจากขณะนี้ใกล้ถึงเทศกาลวันลอยกระทง ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 31 ตุลาคม กทม.กำหนดเปิดสวนสาธารณะ 30 แห่ง ให้ประชาชนลอยกระทงตามประเพณี นอกจากนี้ยังมีสถานประกอบการ รวมถึงหลายสถานที่ของหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนอีกหลายแห่งกำหนดจัดงานดังกล่าว และคาดว่าจะมีประชาชนจำนวนมากร่วมกิจกรรม

 

 

“ที่ประชุมจึงย้ำเตือนขอให้เจ้าของสถานที่ และประชาชนที่จะร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 โดยในส่วนของสวนสาธารณะของ กทม.กำหนดให้มีการใช้แอพพลิเคชั่น หรือแพลตฟอร์มไทยชนะ และอนุญาตเฉพาะผู้สวมหน้ากากอนามัยที่เป็นแบบผ้าหรือหน้ากากอนามัยทางการแพทย์เท่านั้น ที่สามารถเข้าไปลอยกระทงในสวนสาธารณะของ กทม.ได้” พล.ต.ท.โสภณ กล่าว

 

นอกจากนี้ รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า จะให้เจ้าหน้าที่ประจำสวนสาธารณะ ประชาสัมพันธ์ย้ำเตือนประชาชนถึงการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสวนฯ รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล และหมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยแอลกอฮอล์ล้างมือ อย่างไรก็ดี เนื่องจากอาจมีประชาชนจำนวนมากเข้าไปลอยกระทงในสวนฯ จึงขอให้ผู้ที่จะเข้าไปร่วมกิจกรรมจัดเตรียมแอลกอฮอล์ล้างมือไปด้วยเพื่อความสะดวกในการร่วมกิจกรรม

 

“สำหรับการจัดกิจกรรมของสถานประกอบการหรือสถานที่อื่นๆ ขอให้เจ้าของสถานที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะการใช้แอพพ์ฯ หรือแพลตฟอร์มไทยชนะ และการดูแลให้ผู้ร่วมกิจกรรมสวมหน้ากากอนามัย รวมถึงขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดที่ กทม.และหน่วยงานภาครัฐกำหนดอย่างคร่งครัดด้วย” พล.ต.ท.โสภณ กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง