ปิดสำนักงานขนส่งกาญจน์ ตั้งแต่ 12-25 ก.ค.นี้ หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด 1 ราย

ปิดสำนักงานขนส่งกาญจน์ ตั้งแต่ 12-25 ก.ค.นี้ หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด 1 ราย
มติชน
11 กรกฎาคม 2564 ( 22:54 )
14
ปิดสำนักงานขนส่งกาญจน์ ตั้งแต่ 12-25 ก.ค.นี้ หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด 1 ราย

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี ลงนามในประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ปิดสำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี เป็นการชั่วคราว

 

 

 

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 ราย ซึ่งปฏิบัติหน้าที่จำหน่ายพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ของบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด ประจำสำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเพื่อจำหน่ายให้บริการแก่ประชาชนในการดำเนินการด้านทะเบียนและภาษีรถ

 

 

 

เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และประกอบกับประกาศกรมการขนส่ง ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ การดำเนินการด้านทะเบียนรถและภาษีรถ และการดำเนินการอื่น เพื่อป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

 

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี จึงมีประกาศปิด สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี ยกเว้น การรับชำระภาษีรถประจำปี สามารถใช้บริการช่องพิเศษ Drive Thru For Tax โดยไม่ต้องลงจากรถ ตั้งแต่วันที่ 12-25 กรกฎาคม 2564

 

 

 

หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้อาจมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 จนถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2564

ข่าวที่เกี่ยวข้อง