รีเซต

เช็กจุดฉีดวัคซีนโควิดกทม.อัปเดตล่าสุด รับมือระบาดอีกระลอก

เช็กจุดฉีดวัคซีนโควิดกทม.อัปเดตล่าสุด รับมือระบาดอีกระลอก
TNN ช่อง16
30 พฤศจิกายน 2565 ( 15:16 )
54
เช็กจุดฉีดวัคซีนโควิดกทม.อัปเดตล่าสุด รับมือระบาดอีกระลอก

วันนี้ (30 พ.ย. 65)กรุงเทพมหานคร (กทม.) เร่งรัดฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กลุ่ม 608 ได้แก่ ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่มผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค และหญิงตั้งครรภ์ รวมถึงประชาชนทั่วไป (ผู้มีอายุ 5 ปีขึ้นไป) ตามความสมัครใจ โดยสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนแบบ walk in และลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน QueQ ได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข (ศบส.) ทั้ง 69 แห่ง ทุกวันพุธและวันศุกร์ เวลา 13.00-16.00 น. รวมทั้งเปิดให้บริการฉีดวัคซีนในวันเสาร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น. ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 แห่ง ได้แก่ 

กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 เขตดุสิต โทร. 02 243 3157 

กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 เขตมีนบุรี โทร. 02 540 5615-6

กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 เขตวัฒนา โทร. 02 392 9277-8

กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ  ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 เขตจตุจักร 02 279 8972

กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 เขตจอมทอง โทร. 02 476 6493

กลุ่มเขตกรุงธนใต้  ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 เขตบางแค โทร. 02 455 3870

นอกจากนี้ ยังมีจุดฉีดวัคซีนนอกสถานพยาบาลที่ศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 กรุงเทพมหานคร ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง เขตดินแดง เปิดให้บริการในวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 08.00-16.00 น. รวมถึงจัดบริการเชิงรุกในกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง โดยฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้ผู้ป่วยและผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านติดเตียงในระบบ BMA Homeward Referral ในชุมชนที่ศูนย์บริการสาธารณสุขดูแล 

 ขณะเดียวกันยังสามารถรับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ตามสิทธิการรักษา ณ สถานพยาบาลที่คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครกำหนด โดยสามารถจองผ่านแอปพลิเคชัน QueQ และ Walk in ได้ที่โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 11 แห่ง

รพ.กลาง โทร 02-2251354

รพ.ตากสิน โทร 02-4377677

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ โทร 02-2897000-4

รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ โทร 02-4293575-81 ต่อ 8589 

รพ.เวชการุณย์รัศมิ์ โทร 02-5432090

รพ.ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โทร 02-3273049

รพ.ราชพิพัฒน์ โทร 02-4440163 กด 0

รพ.สิรินธร โทร 02-3286760

รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน โทร 02-4527999

รพ.คลองสามวา โทร 06-45576009 

รพ.บางนา กรุงเทพมหานคร โทร 02-1800201-3 ต่อ 103,104ข้อมูลจาก : กรุงเทพมหานคร (กทม.)

ภาพจาก  :  AFP

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง