รีเซต

แรงงานเกาหลีใต้ 'ลางานเลี้ยงลูก' เพิ่มกว่า 18% ในปี 2022

แรงงานเกาหลีใต้ 'ลางานเลี้ยงลูก' เพิ่มกว่า 18% ในปี 2022
Xinhua
25 มกราคม 2566 ( 17:06 )
20
แรงงานเกาหลีใต้ 'ลางานเลี้ยงลูก' เพิ่มกว่า 18% ในปี 2022

โซล, 25 ม.ค. (ซินหัว) -- วันพุธ (25 ม.ค.) กระทรวงแรงงานและการจ้างงานของเกาหลีใต้ ระบุว่าจำนวนแรงงานเกาหลีใต้ที่ลางานเพื่อเลี้ยงดูบุตรเพิ่มขึ้นเป็นระดับเลขสองหลักในปี 2022 โดยมีจำนวนคุณพ่อมือใหม่ที่ลางานเพื่อดูแลลูกเพิ่มขึ้นรายงานระบุว่ามีพนักงานลงทะเบียนลาเพื่อเลี้ยงดูลูกทั้งหมด 131,087 คนในปี 2022 เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.6 จากปีก่อนหน้า โดยจำนวนคุณพ่อที่ลางานเพื่อเลี้ยงดูลูกเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.5 อยู่ที่ 37,885 คนแรงงานชายที่ใช้เวลาช่วงวันหยุดเพื่อดูแลลูกคิดเป็นร้อยละ 28.9 ของการลาเพื่อเลี้ยงดูลูกทั้งหมดในปี 2022 เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.2 จากปีก่อนหน้า โดยตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นจากแค่ร้อยละ 8.5 ในปี 2016 เป็นร้อยละ 13.3 ในปี 2017 ร้อยละ 17.8 ในปี 2008 และร้อยละ 20 ในปี 2019ขณะเดียวกัน จำนวนแม่ที่ลาคลอดเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.3 อยู่ที่ 93,202 คน คิดเป็นร้อยละ 71.1 ของการลางานรูปแบบดังกล่าวแรงงานที่ลางานเพื่อเลี้ยงดูลูกซึ่งได้รับการว่าจ้างจากบริษัทขนาดเล็ก เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.8 เป็น 71,336 คนในปีที่แล้ว ส่วนตัวเลขของพนักงานที่จ้างโดยบริษัทใหญ่เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.9 เป็น 59,751 คน โดยระยะเวลาการลาเฉลี่ยอยู่ที่ 9 เดือน ลดลงจาก 9.5 เดือนในปี 2021

ข่าวที่เกี่ยวข้อง