รีเซต

เปิด 16 กฎเหล็ก ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อะไรทำได้ อะไรห้ามทำ

เปิด 16 กฎเหล็ก ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อะไรทำได้ อะไรห้ามทำ
77ข่าวเด็ด
25 มีนาคม 2563 ( 10:04 )
34
เปิด 16 กฎเหล็ก ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อะไรทำได้ อะไรห้ามทำ

วันที่ 25 มีนาคม 2563 ตามที่มีการประกาศการบังคับใช้ พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 1) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามในข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 1 )

เพื่อออกข้อกำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการ มีทั้งข้อห้าม เช่น ห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยง การปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรค ปิดช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งคล้ายกับที่ดำเนินการมาก่อนหน้านี้แล้ว  นอกจากนี้ ยังห้ามกักตุนสินค้า ห้ามชุมนุม ข้อกำหนดในการเสนอข่าว รวมถึงมาตรการเตรียมรับสถานการณ์ การดูแลความสงบเรียบร้อย พร้อมทั้งการกำหนดบทลงโทษ กรณีฝ่าฝืน

โดยไม่มีประกาศเคอร์ฟิว ห้ามการเดินทางหรือกำหนดเวลาออกจากบ้าน ตามที่มีการคาดการณ์กัน ซึ่งรายละเอียดข้อกำหนดและข้อปฏิบัติ มีดังนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง