รีเซต

ส่องเจ้านายชาติไหนใช้ AI ในที่ทำงานมากที่สุดในโลก !

ส่องเจ้านายชาติไหนใช้ AI ในที่ทำงานมากที่สุดในโลก !
TNN ช่อง16
1 สิงหาคม 2566 ( 09:41 )
101
ส่องเจ้านายชาติไหนใช้ AI ในที่ทำงานมากที่สุดในโลก !

การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในที่ทำงานกลายเป็นเรื่องที่ได้รับความนิยมมากขึ้น แต่เป็นเพียงกระแสในระดับพนักงาน แต่ว่าล่าสุดในข้อมูลที่สำรวจโดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Cooperation and Development: OECD) ระหว่างเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ปี 2022 ที่ผ่านมา ใน 1,400 ผู้ประกอบการด้านการผลิต และอีก 653 บริษัทด้านการเงินจาก 7 ประเทศ พบว่าอังกฤษ มีแนวโน้มการปรับใช้ AI ในองค์กรเพื่อพัฒนาคุณภาพงานสูงถึงร้อยละ 78.8 จากองค์กรทั้งหมดในอังกฤษที่สำรวจ


3 ประเทศที่นำ AI ไปใช้ในองค์กรมากที่สุด

การสำรวจใน 7 ประเทศ พบว่าอังกฤษมีการใช้ AI ในองค์กรตั้งแต่การช่วยงานไปจนถึงการแก้ปัญหาการทำงาน (Consult) มากถึงร้อยละ 78.8 และยังมีเพียงร้อยละ 17.6 ที่ยังไม่นำมาใช้ ตามมาด้วยไอร์แลนด์ที่มีการใช้ AI ในองค์กรอยู่ที่ร้อยละ 65.8 และอีกร้อยละ 24.7 นั้นยังไม่มีการนำ AI มาใช้ ที่น่าสนใจก็คือมีถึงร้อยละ 9.5 ที่ตอบว่าไม่ทราบว่ามีการใช้งาน AI ในองค์กรหรือไม่ สูงที่สุดในการจัดอันดับครั้งนี้


เยอรมนี เป็นชาติที่ 3 จาก 7 ประเทศ ที่มีการใช้ AI มากที่สุดในโลก โดยบริษัทร้อยละ 56.5 เลือกใช้ AI ในองค์กร ในขณะที่อีกร้อยละ 39.9 แต่ร้อยละการใช้งานรวมทั้ง 3 ประเทศก็ยังไม่สามารถดึงค่าเฉลี่ยให้เกินครึ่งหนึ่งขององค์กรทั้งโลกจาก 7 ประเทศได้ 


4 ประเทศที่นำ AI ไปใช้ในองค์กรน้อยที่สุด

ในการสำรวจครั้งนี้ มีองค์กรจาก 7 ประเทศ ที่ใช้ AI ในองค์กรร้อยละ 47.5 ซึ่งน้อยกว่าองค์กรที่ยังไม่มีการใช้ AI อยู่ที่ร้อยละ 49.5 โดยชาติที่ใช้ AI ในองค์กรน้อยที่สุดคือฝรั่งเศสที่ร้อยละ 27.1 ตามมาด้วยสหรัฐอเมริกาที่มีหน่วยงานใช้ AI เพียงร้อยละ 28.4 ซึ่งแปลว่าเกินกว่าร้อยละ 70 ของทั้ง 2 ประเทศ ยังคงเลือกทำงานด้วยวิธีการเดิมอยู่ในตอนนี้


ส่วนอีก 2 ประเทศ ในการสำรวจครั้งนี้ คือออสเตรีย และแคนาดา ผลสำรวจพบว่ามีองค์กรที่ใช้ AI ในองค์กรอยู่ที่ร้อยละ 37 และ 38.8 ตามลำดับ โดยยังเหลืออีกกว่าร้อยละ 62 และ 60 ในออสเตรียและแคนาดาที่ยังไม่มีการปรับนำ AI มาใช้ในองค์กรของตนในเวลานี้ 


อย่างไรก็ตาม ในรายงานของ OECD ยังระบุว่า ในบรรดาบริษัททางการเงินของภาคเอกชนใน 7 ประเทศ ที่ทำการสำรวจและเลือกใช้ AI ในองค์กร นั้นให้ข้อมูลว่าประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรโดยรวมนั้นเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 18 เมื่อเทียบกับก่อนใช้ AI ซึ่งถือเป็นสัญญาณการตอบรับการใช้ AI ในองค์กรไปในทางที่ดี


ที่มาข้อมูล Statista

ข่าวที่เกี่ยวข้อง