รีเซต

แจ้งความขนำบุกรุกอ่าวบ้านดอนแล้ว 101 หลัง ยอมรื้อถอนเอง 31 หลัง

แจ้งความขนำบุกรุกอ่าวบ้านดอนแล้ว 101 หลัง ยอมรื้อถอนเอง 31 หลัง
มติชน
12 กรกฎาคม 2563 ( 12:24 )
136
แจ้งความขนำบุกรุกอ่าวบ้านดอนแล้ว 101 หลัง ยอมรื้อถอนเอง 31 หลัง

แจ้งความขนำบุกรุกอ่าวบ้านดอนแล้ว 101 หลัง ยอมรื้อถอนเอง 31 หลัง

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ความคืบหน้ากองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยและแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณบริเวณอ่าวบ้านดอน จ.สุราษฎร์ธานี โดย ศรชล.ภาค 2 ร่วมกับ จ.สุราษฎร์ธานี หน่วยงานกรมประมง กรมเจ้าท่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ออกตรวจสอบพื้นที่อ่าวบ้านดอน ในเขตท้องที่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี และ อ.พุนพิน เพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด และออกคำสั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและคอกหอยที่รุกล้ำพื้นที่สาธารณะอย่างเด็ดขาดทุกราย

โดยมีการสำรวจขนำได้แล้ว 148 หลัง ได้มีการแจ้งความกล่าวโทษร้องทุกข์แล้ว 101 หลัง อยู่ระหว่างดำเนินการกล่าวโทษ 47 หลัง ซึ่งมีขนำที่เจ้าของทำการรื้อถอนเองแล้ว 31 หลัง หรือร้อยละ 20 ที่สำรวจพบ อยู่ในพื้นที่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี 9 หลัง อ.พุนพิน 19 หลังและ อ.กาญจนดิษฐ์ อีก 3 หลัง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พล.ร.ท.สำเริง จันทร์โส ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 2 /ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 ได้มาติดตามการบังคับใช้ข้อกฎหมายกับผู้บุกรุกในพื้นที่อ่าวบ้านดอน กับหน่วยที่เกี่ยวข้องทั้ง ศรชล. กรมประมง กรมเจ้าท่า ตำรวจภูธรจังหวัด ตำรวจน้ำ และฝ่ายปกครอง ซึ่งได้แบ่งพื้นที่สำรวจเป็นแปลงตำบลที่ตั้งขนำแปลง เอ ในเขต อ.พุนพิน แปลง บี ในเขต อ.เมืองสุราษฎร์ธานี พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ออกพิสูจน์สำรวจวัดขนาดขนำเก็บข้อมูลเพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน โดยกำชับให้ดำเนินการเร็วที่สุดและมีชุดเฉพาะกิจกองสอบสวนกลาง สำนักสืบสวนสอบสวนและกฎหมาย ศรชล. และกองกฎหมาย กรมประมง สนับสนุนทางด้านกฎหมาย

ข่าวแจ้งว่า ชุดลาดตระเวนได้พบมีเรือประมงพื้นบ้านของชาวบ้านออกมาทำการประมงในพื้นที่ ประมาณ 80 ลำ มีชาวบ้าน ประมาณ 350 คน ซึ่งเหตุการณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง