รีเซต

'หนิงเซี่ย' จัดนิทรรศการมรดกวัฒนธรรม 'เส้นทางสายไหม'

'หนิงเซี่ย' จัดนิทรรศการมรดกวัฒนธรรม 'เส้นทางสายไหม'
Xinhua
20 ธันวาคม 2563 ( 20:23 )
55
'หนิงเซี่ย' จัดนิทรรศการมรดกวัฒนธรรม 'เส้นทางสายไหม'

อิ๋นชวน, 20 ธ.ค. (ซินหัว) -- พิพิธภัณฑ์หนิงเซี่ยในเมืองอิ๋นชวน เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุยทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน จัดแสดงนิทรรศการ "ความทรงจำทางวัฒนธรรม: นิทรรศการมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ตามแนวเส้นทางสายไหมในจีน" (Cultural Memory: Exhibition of Intangible Cultural Heritage along Silk Road in China) โดยมีวัตถุทางวัฒนธรรมมากถึง 284 ชิ้น อาทิ เครื่องดนตรี เครื่องเคลือบ เครื่องเงินและทอง ฯลฯ ที่ถูกนำมาจัดแสดงในนิทรรศการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง