รีเซต

ก.ต่างประเทศ ให้บริการแปล-ยกเว้นค่าธรรมเนียมรับรองเอกสาร 19 ประเภท ของขวัญปีใหม่

ก.ต่างประเทศ ให้บริการแปล-ยกเว้นค่าธรรมเนียมรับรองเอกสาร 19 ประเภท ของขวัญปีใหม่
มติชน
30 ธันวาคม 2563 ( 13:11 )
116
ก.ต่างประเทศ ให้บริการแปล-ยกเว้นค่าธรรมเนียมรับรองเอกสาร 19 ประเภท ของขวัญปีใหม่

วันที่ 30 ธันวาคม นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กระทรวงการต่างประเทศ ให้บริการแปลและยกเว้นค่าธรรมเนียมการรับรองเอกสาร สำหรับการยืนขอรับรองเอกสารทะเบียนราษฎรและทะเบียนครอบครัว 19 ประเภท มอบเป็นของขวัญประจำปี พ.ศ. 2564 ให้แก่ประชาชน ระยะเวลา 2 สัปดาห์หรือ 10 วันทำการ เพื่อลดภาระและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสภาวะเศรษฐกิจ โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมรับรองเอกสาร 200 บาทต่อคน (1 คน ต่อ 1 สิทธิเอกสาร) ได้แก่ บัตรประชาชน แบบรับรองการทะเบียนราษฎร ทะเบียนบ้าน สูติบัตร มรณบัตร (ยื่นโดยบุคคลในครอบครัว) ใบสำคัญการสมรส ทะเบียนสมรสและบันทึก ใบสำคัญการหย่า ทะเบียนหย่าและบันทึก ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว บันทึกฐานะแห่งครอบครัว หนังสือรับรองการใช้คำนำหน้า หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อสกุล หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว หนังสือสำคัญการร่วมใช้ชื่อสกุล หนังสือสำคัญการจดทะเบียนการเปลี่ยนชื่อสกุล หนังสือรับรองสถานภาพการสมรส หนังสือรับรองอำนาจปกครองบุตร และหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ณ กรมการกงสุล และสำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ 4 แห่ง คือ สำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT คลองเตย สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จ.เชียงใหม่ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จ.อุบลราชธานี และ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จ.สงขลา

 

นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศยังจัดให้บริการเครื่องรับคำร้องขอทำหนังสือเดินทางด้วยตนเอง (kiosk) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่เครื่องแรกของประเทศไทยในเดือนมกราคม 2564 สำหรับผู้บรรลุนิติภาวะที่เคยถือหนังสือเดินทางมาก่อน ณ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปทุมวัน ศูนย์การค้า MBK ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น. ด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง