ชาวไทยมุสลิม "เฮ" สำนักจุฬาราชมนตรีผ่อนปรนละหมาดญุมอะห์

ชาวไทยมุสลิม "เฮ" สำนักจุฬาราชมนตรีผ่อนปรนละหมาดญุมอะห์
มติชน
4 พฤษภาคม 2563 ( 11:54 )
57
ชาวไทยมุสลิม "เฮ" สำนักจุฬาราชมนตรีผ่อนปรนละหมาดญุมอะห์

จุฬาราชมนตรีได้ประกาศผ่อนปรนให้ชาวไทยมุสลิมประกอบศาสนกิจละหมาดญุมอะห์หรือละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิดได้ และมีมาตรการป้องกันอย่างเข้มข้ม แต่ยังคงให้งดการจัดกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมอื่นที่มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มทุกประเภท ตลอดจนการเลี้ยงละศีลอด

หลังจากที่ทางสำนักจุฬาราชมนตรีได้ออกประกาศงดละหมาดญุมอะห์ หรือละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิดชั่วคราวจากสถานการณ์การระบาดของโควิด19 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่17 มีนาคมที่ผ่านมา

รายงานข่าวว่าสำนักจุฬาราชมนตรีได้ออกประกาศผ่อนปรนให้สามารถปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิดได้ โดยให้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดใช้ดุลยพินิจร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด โดยขอคำปรึกษาจากผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดในการปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์

พร้อมกับได้กำหนดแนวทางปฏิบัติการละหมาดวันศุกร์ทั้งในส่วนของมัสยิดและผู้ที่มาละหมาด เช่น ให้กรรมการอิสลามประจำมัสยิด หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่มาตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้ามัสยิด ให้จัดวางเจลล้างมือแอลกอฮอล์ไว้บริเวณประตูทางเข้ามัสยิดงดใช้บ่อน้ำ หรืออ่างใหญ่ร่วมกัน ให้ทำความสะอาดพื้นมัสยิดก่อนและหลังการละหมาดวันศุกร์)ทุกครั้ง และปิดเครื่องปรับอากาศ จัดทำเครื่องหมายจุดละหมาดที่สามารถระบุตำแหน่งได้โดยให้เว้นระยะห่างระหว่างแต่ละจุดเมตรครึ่งถึง2เมตร

ส่วนผู้ที่มาละหมาด ให้อาบน้ำละหมาดจากที่บ้าน ให้ใช้ผ้าปูละหมาดส่วนตัว สวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติศาสนกิจ งดการสลามด้วยการสัมผัสมือ การสวมกอด และการสัมผัสแก้ม เด็กและสตรีให้งดการร่วมละหมาดวันศุกร์ (มอะห์) ที่มัสยิด หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก แม้จะมีอาการไม่มาก ให้งดการไปร่วม

แต่ยังคงให้งดการจัดกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมอื่นที่มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มทุกประเภท ตลอดจนการเลี้ยงละศีลอด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง