รีเซต

KTAM คืนกำไรนักลงทุน เปิดคลังทรัพย์รับปีเสือ

KTAM คืนกำไรนักลงทุน เปิดคลังทรัพย์รับปีเสือ
ทันหุ้น
21 มกราคม 2565 ( 18:35 )
68
KTAM คืนกำไรนักลงทุน เปิดคลังทรัพย์รับปีเสือ

ข่าววันนี้ ทันหุ้น-KTAM จัดโปรพิเศษตลอดปี 2565 คืนกำไรให้นักลงทุน สนับสนุนการออมระยะยาว พร้อมวางแผนภาษีตั้งแต่เนิ่นๆ เพียงลงทุนกับ RMF/SSF (ปกติ) ของ KTAM ทุก 50,000 บาท รับหน่วยลงทุน KTSTPLUS มูลค่า 100 บาท หรือลงทุนผ่านโครงการ Wealth+ ทุก 50,000 บาท บาทรับหน่วยลงทุน KTSTPLUS มูลค่า 250 บาท

 

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บลจ.กรุงไทย เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการคืนกำไรให้กับนักลงทุน ส่งเสริมการสร้างวินัยการออมในระยะยาว และกระตุ้นให้เกิดการวางแผนภาษีปี 2565 ล่วงหน้า KTAM จึงจัดโปรโมชั่นเปิดคลังทรัพย์รับปีเสือ ให้กับนักลงทุนที่มีการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมเพื่อการออม

 

โดยยอดลงทุนสุทธิใน KTAM กับกองทุน RMF/SSF(ปกติ) ไม่รวม (กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF2) กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF3) และกองทุนเปิดกรุงไทยตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF4)) ทุกๆ 50,000 บาท จะได้รับหน่วยลงทุน KTSTPLUS มูลค่า 100 บาท โดยเริ่มโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม – 30 ธันวาคม 2565

 

และพิเศษยิ่งกว่า เมื่อลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และกองทุนรวมเพื่อการออม KTAM RMF/SSF ผ่านโครงการ Wealth+ ที่ลงทุนแบบประจำเท่ากันทุกเดือนต่อเนื่อง 12 เดือนตั้งแต่ มกราคม - ธันวาคม 2565 ทุกๆ 50,000 บาท จะได้รับหน่วยลงทุน KTSTPLUS มูลค่า 250 บาท โดยการลงทุนทั้งสองโครงการดังกล่าว นักลงทุนสามารถเลือกชำระผ่านบัตรเครดิต KTC และยังสามารถนำคะแนน KTC FOREVER ทุก 1,000 คะแนนแทน เงินลงทุน 100 บาท ได้

 

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (KTSTPLUS)มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เสนอขายทั้งในและต่างประเทศ โดยลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หรือตราสารทางการเงิน ซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้ (investment Grade)

 

กองทุนมีนโยบายที่จะจัดการลงทุนเพื่อให้อายุดูเรชั่นเฉลี่ยของตราสารทั้งหมดของกองทุน (Portfolio Duration) ไม่เกิน 1 ปี โดยประมาณ อย่างไรก็ตาม อายุดูเรชั่นเฉลี่ยของตราสารทั้งหมดของกองทุน (Portfolio Duration) ณ ขณะใดขณะหนึ่งอาจเกิน 1 ปีได้ในบางกรณี

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง