รีเซต

ผู้ว่าฯโคราชออกประกาศคำสั่ง ห้ามแรงงานต่างด้าวเข้าพื้นที่จังหวัด

ผู้ว่าฯโคราชออกประกาศคำสั่ง ห้ามแรงงานต่างด้าวเข้าพื้นที่จังหวัด
TNN ช่อง16
26 ธันวาคม 2563 ( 11:31 )
177
ผู้ว่าฯโคราชออกประกาศคำสั่ง ห้ามแรงงานต่างด้าวเข้าพื้นที่จังหวัด
วันนี้ (26ธ.ค.63) ผุ้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา ได้โพสต์ประกาศคำสั่ง ห้ามแรงงานต่างด้าวเข้าพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพทยระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้แถลงจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสหรือ โควิด-19 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 มีจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคโควิชรายใหม่ 576 คนโดยเป็นการติดเชื้อในแรงงานต่างด้าวจากการคัดกรองเชิงรุก 536 คนและวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ยังมีจำนวนผู้ป่วยด้วยโรค โควิด-19 รายใหม่เพิ่มขึ้น 382 คนโดยเป็นการติดเชื้อในแรงงานต่างด้าวจากการคัดกรองเชิงรุก 360 คนจากสถานการณ์ผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังคงพบในแรงงานต่างด้าว

อย่างต่อเนื่องจึงเห็นควรดำเนินการเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ของโรค โควิด-19 สำหรับพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 (3)แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2558 และข้อ7(1)ของข้อกำหนดออกตามความในมาตราเก้าแห่งพระราชพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548 ฉบับที่หนึ่งลงวันที่ 25 มีนาคม 2563

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาตามมติที่ประชุม 15 / 2563 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 จึงห้ามแรงงานต่างด้าวที่มี สัญชาติเมียนม่าหรือพม่าสัญชาติลาว สัญชาติกัมพูชา สัญชาติมาเลเซีย เข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ยกเว้นสำหรับแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาโดยชอบด้วยกฎหมายก่อนที่คำสั่งนี้มีผลบังคับใช้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2564

เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com 
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live 
twitter : TNNONLINE 
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE 
Instagram : TNN_ONLINE 
TIKTOK : @TNNONLINE

          

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง