รีเซต

'แม็คโคร' จับมือกรมการค้าภายใน รับซื้ออินทผลัมกว่า 15 ตันจากชาวสวน

'แม็คโคร' จับมือกรมการค้าภายใน รับซื้ออินทผลัมกว่า 15 ตันจากชาวสวน
มติชน
18 กรกฎาคม 2563 ( 09:07 )
81
'แม็คโคร' จับมือกรมการค้าภายใน รับซื้ออินทผลัมกว่า 15 ตันจากชาวสวน

 

นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปัจจุบัน อินทผลัมสด ได้รับความนิยมบริโภคมากขึ้น และกลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่เกษตรกรนิยมปลูกสร้างรายได้ ด้วยราคาดี และมีความต้องการสูง แต่เมื่อเกิดสถานการณ์โควิด-19 ผลผลิตมีแนวโน้มล้นตลาดสูงเนื่องจากขาดช่องทางการจัดจำหน่าย แม็คโคร จึงได้ร่วมกับ กรมค้าการภายใน  รับซื้ออินทผลัมสดจาก ศูนย์วิปัสสนานิมิตใหม่สังเวชนียสถาน ซึ่งในเฟสแรกรับซื้อในปริมาณ 10-15 ตัน และเตรียมวางแผนการพัฒนาร่วมกันในเฟสต่อไป

 

นางศิริพร กล่าวว่า แม็คโคร ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกรมการค้าภายในและทราบว่า ผลผลิตที่ศูนย์วิปัสสนานิมิตใหม่ฯ มีปริมาณมาก จึงมาช่วยรับซื้อและปัจจุบันได้วางจำหน่ายอินทผลัมจากสวนนี้ที่แม็คโครแล้ว  โดยทีมงานได้ลงพื้นที่ คัดเลือกผลผลิตที่เหมาะสมกับลูกค้าแม็คโคร, แนะนำการใช้สารเคมีและระยะเก็บเกี่ยวปลอดภัย, การคิดคำนวณต้นทุนของสินค้าตั้งแต่เริ่มออกผลผลิต ดูแลรักษา เก็บเกี่ยว ผลิต บรรจุหีบห่อทีร่วมกันออกแบบ ตลอดการขนส่งจนถึงศูนย์กระจายสินค้าของแม็คโคร อีกทั้งยังได้วางแผนล่วงหน้าร่วมกันเพื่อความเหมาะสมกับแผนการจัดจำหน่าย ส่งเสริมความพร้อมด้านบุคลากรและอุปกรณ์ที่มีความเหมาะสมเพียงพอด้วย

 

สำหรับอินทผลัมที่แม็คโครรับซื้อจากศูนย์วิปัสสนานิมิตใหม่ฯ มี 2 พันธุ์คือ พันธุ์บาฮี (ผลสีเหลือง) และพันธุ์โคไนซี่ (ผลสีแดง) บรรจุในกล่องขนาด  500 กรัม

 

“แม็คโคร ยังวางแผนพัฒนาการรับซื้อสินค้าจากศูนย์วิปัสสนานิมิตใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยในปีหน้าจะทำงานร่วมกับศูนย์ฯ ในเรื่องปริมาณผลผลิตของแต่ละช่วงเพื่อให้แม็คโครได้เตรียมแผนการจัดจำหน่ายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้เกิดความมั่นคงได้ในระยะยาว”  นางศิริพร กล่าว

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง