รีเซต

นักรบชุดกาวน์นราฯผนึกกำลังเข้าสู่ รพ.สนาม มุ่งมั่นฝ่าวิกฤตไวรัส COVID–19 ด้วยพลังจิตอาสา

นักรบชุดกาวน์นราฯผนึกกำลังเข้าสู่ รพ.สนาม มุ่งมั่นฝ่าวิกฤตไวรัส COVID–19 ด้วยพลังจิตอาสา
77ข่าวเด็ด
24 เมษายน 2563 ( 04:55 )
97
นักรบชุดกาวน์นราฯผนึกกำลังเข้าสู่ รพ.สนาม มุ่งมั่นฝ่าวิกฤตไวรัส COVID–19 ด้วยพลังจิตอาสา

 

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 24 เมษายน 2563 ที่บริเวณอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีต้อนรับและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ทีมจิตอาสาบุคลากรทางการแพทย์ไปปฏิบัติงานโรงพยาบาลสนาม COVID -19 จ.นราธิวาส โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ โดยมี นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส นายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส นายแพทย์วิชัย วิเชียรวัฒนชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมพิธีในครั้งนี้

 

 

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์โรคอุบัติใหม่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 เป็นสถานการณ์โรคที่เกิดการระบาดขึ้นอย่างรวดเร็ว ในหลายประเทศทั่วโลก มีการระบาดจนขยายวงกว้างไปเรื่อยๆ ขณะนี้สถานการณ์ของโรคทำให้มีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจำนวนหนึ่งในประเทศไทย และจังหวัดนราธิวาส จึงจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญในการวางแผนเตรียมรับมือให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

 

ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์นับเป็นบุคคลสำคัญในการควบคุมและลดการแพร่ระบาดของโรค การรักษาผู้ป่วยให้หาย ลดอัตราการติดเชื้อในชุมชนลง การที่มีทีมจิตอาสาบุคลากรทางการแพทย์อาสามาปฏิบัติงานในโรงพยาบลสนาม ซึ่งบุคลากรดังกล่าวถือว่าเป็นคนที่มีความจำเป็นต้องได้รับการยกย่องและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่เข้ามาปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนาม “ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เสียสละในครั้งนี้ และขอเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงาน ดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป” ผวจ.นราธิวาสกล่าว


 

 

 

ด้าน นายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์โรคอุบัติใหม่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 เป็นสถานการณ์โรคที่เกิดการระบาดขึ้นอย่างรวดเร็ว เริ่มมาจากประเทศจีน มีการระบาดจนขยายวงกว้างไปเรื่อยๆ ซึ่งขณะนี้สถานการณ์ของโรคในประเทศไทย และจังหวัดนราธิวาส มีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจำนวนหนึ่ง จึงส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม จังหวัดนราธิวาส จึงให้ความสำคัญในการวางแผนเตรียมรับมือให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีเป้าหมายการควบคุมโรคที่สำคัญ คือ เพื่อให้ผู้ป่วย ประชาชน ชุมชน บุคลากร และประเทศชาติปลอดภัย

 

 

 

ทั้งนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้เปิดโรงพยาบาลสนาม COVID-19 จังหวัดนราธิวาส เพื่อให้การรักษาผู้ป่วยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเริ่มดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 โดยมีบุคลากรทางการแพทย์จากทุกโรพยาบาลในจังหวัดนราธิวาส หมุนเวียนเข้าร่วมปฏิบัติงาน แต่เนื่องจากโรคติดเชื้อ COVID-19 เป็นโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจและการสัมผัส ซึ่งมีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น จึงจำเป็นที่จะต้องมีบุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติงานแบบประจำเพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายเชื้อ จึงมีการรับสมัครจิตอาสาบุคลากรทางการแพทย์ประจำการ จำนวน 12 คน ประกอบด้วย แพทย์ รพ.เจาะไอร้อง แพทย์ รพ.ศรีสาคร แพทย์ รพ.รือเสาะ พยาบาลรพ.สุไหงปาดี พยาบาล รพ.สุไหงโกลก พยาบาล รพ.ศรีสาคร ผู้ช่วยพยาบาล รพ.จะแนะ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ รพ.ศรีสาคร และพนักงานบริการ รพ.สุไหงปาดี ไปปฏิบัติงานประจำที่โรงพยาบาลสนามต่อไป


 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง