รีเซต

"ไทย-อาร์เจนตินา" ถกความร่วมมือ พร้อมผลักดันภาคเกษตร

"ไทย-อาร์เจนตินา"  ถกความร่วมมือ พร้อมผลักดันภาคเกษตร
TNN ช่อง16
26 พฤษภาคม 2566 ( 10:00 )
50
"ไทย-อาร์เจนตินา"  ถกความร่วมมือ พร้อมผลักดันภาคเกษตร

นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หารือร่วมกับนาย เออร์เนสโต เปเรซ เลขาธิการฝ่ายเกษตร จังหวัดลาริโอจา สาธารณรัฐอาร์เจนตินา พร้อมด้วย ผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันความร่วมมือด้านการเกษตรร่วมกัน

ซึ่งทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกันในด้านเครื่องจักรกลทางการเกษตรสำหรับเกษตรกรรายย่อย โดยที่ผ่านมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินโครงการความร่วมมือด้านการเกษตรกับฝ่ายอาร์เจนตินา 2 โครงการด้วยกัน ได้แก่ 1.โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตถั่วเหลืองและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรในการผลิตถั่วเหลือง โดยกรมวิชาการเกษตร และ 2.โครงการศึกษาดูงานเรื่องโรคปากและเท้าเปื่อย ด้านการผลิตวัคซีน การใช้วัคซีนเพื่อควบคุมป้องกันโรคและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ณ สาธารณรัฐอาร์เจนตินา โดยกรมปศุสัตว์

ทั้งนี้ สำหรับอาร์เจนตินาเป็นคู่ค้าสินค้าเกษตรที่สำคัญและเป็นแหล่งนำเข้ากากถั่วเหลืองรายใหญ่ของไทย (อันดับสองรองจากบราซิล) เป็นประเทศคู่ค้าสินค้าเกษตรอันดับที่ 33 ของไทย ในระหว่างปี 2563-2565 มีมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรเฉลี่ยปีละ 10,394 ล้านบาท 

โดยสินค้าส่งออกของไทย ได้แก่ 1.ปลาทูนากระป๋อง 2.ปลาปรุงแต่งอื่น ๆ เช่น ไส้กรอกปลา ลูกชิ้นปลา 3.สับปะรดปรุงแต่ง 4.น้ำยางธรรมชาติ และ 5.ปลาซาร์ดีนกระป๋อง และสินค้าเกษตรที่ไทยนำเข้า ได้แก่ 1.กากน้ำมัน และกากแข็งที่ได้จากการสกัดน้ำมันถั่วเหลือง 2.ข้าวสาลี ไม่ใช้สำหรับเพาะปลูก 3.ปลาหมึกกระดองและปลาหมึกกล้วยแช่แข็ง 4.กุ้งอื่นๆ เช่น กุ้งกุลาดำ กุ้งขาว แช่แข็ง และ 5.โคกระบือแช่แข็ง ที่มาข้อมูล : TNN ONLINE

ที่มาภาพ : TNN 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง