TrueID

จับตา! ศบค.นัดเคาะมาตรการสำหรับสถานบันเทิง พบหมอติดโควิด198คน

จับตา! ศบค.นัดเคาะมาตรการสำหรับสถานบันเทิง พบหมอติดโควิด198คน
ข่าวสด
24 พฤศจิกายน 2564 ( 14:14 )
17
จับตา! ศบค.นัดเคาะมาตรการสำหรับสถานบันเทิง พบหมอติดโควิด198คน

แค่ปีเศษ บุคลากรทางการแพทย์ติดโควิด กว่า 4.2 พันคน หมอติด 198 คน จับตา 26 พ.ย.นี้ ศบค.ชุดใหญ่ เคาะมาตรการสำหรับสถานบันเทิง

 

เมื่อวันที่ 24 พ.ย.2564 ที่ทำเนียบรัฐบาล พญ.สุมนี วัชรสินธุ์ ผอ.สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) แถลงว่า การฉีดวัคซีนไม่ใช่เพียงการรับสถานการณ์เปิดประเทศเท่านั้น แต่เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของคนไทย เพราะเรารับนักท่องเที่ยวเข้ามา คนไทยก็มีการท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้น กลับมาใช้ชีวิตในแนววิถีใหม่ของคนไทย เช่น ผ่อนคลายการเปิดโรงเรียน สถานศึกษา ซึ่งจะทำให้ทั้งครูและนักเรียนมีความปลอดภัยมากขึ้น รวมถึงในตลาด ถ้าพ่อค้าแม่ค้าและผู้ไปใช้บริการได้รับวัคซีนครบถ้วน ก็จะปลอดภัยมากขึ้น จึงขอให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกัน

 

การที่เคร่งครัดมาตรการส่วนบุคคลไปด้วยกัน จะทำให้ควบคุมการระบาดไม่ให้เกิดเป็นวงกว้างมากขึ้น และสามารถขับเคลื่อนการเปิดประเทศได้มากขึ้นด้วย ศบค.จึงต้องขอบคุณผู้ที่ไปรับการฉีดวัคซีนและผู้ที่สนับสนุนให้มีการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นในทุกหน่วยงาน ซึ่งแสดงถึงความรับผิดชอบของตัวเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ ขณะนี้พยายามรณรงค์ให้ไปฉีดวัคซีนกันให้ได้มากที่สุด แต่ยังมีจำนวนผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนแม้แต่เข็มที่หนึ่ง อยู่กว่า 10 ล้านคน

 

พญ.สุมนี กล่าวว่า การรับนักท่องเที่ยวเข้าทุกช่องทาง เป็นทางอากาศ 4,019 คน พบมีผู้ติดเชื้อ 8 คน เมื่อรวมยอดผู้ที่เดินทางเข้ามาทั้งหมด 94,756 คน และถ้าดูตั้งแต่วันแรกที่เปิดประเทศ พบมีผู้ติดเชื้อ 126 คน คิดเป็น 0.13% ของผู้ที่เดินทางเข้ามาทั้งหมด ถือว่ายังน้อยมาก

 

ทางกรมควบคุมโรค ได้เก็บข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ.2563 ถึง 22 พ.ย.2564 มีรายงานบุคลากรทางการแพทย์ ติดเชื้อ 4,270 คนทั่วประเทศ ประกอบด้วย แพทย์ 198 คน นศ.แพทย์ 34 คน วิชาชีพในหน่วยงานสาธารณสุข ได้แก่ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล ทันตแพทย์เภสัชกร เวรเปล นักวิชาการสาธารณสุข อสม. รวมถึงพนักงานออฟฟิศที่อยู่ในสถานพยาบาล เช่น แม่บ้านทำความสะอาด เจ้าหน้าที่ห้องยา ห้องแล็บ ห้องเวชระเบียน อย่างไรก็ตามแพทย์ที่ติดเชื้อ 198 คน ถือว่าเป็นจำนวนที่สูง มีทั้งวิสัญญีแพทย์ อายุรแพทย์โรคไต อายุรแพทย์โรคหัวใจ อายุรแพทย์ทั่วไป สูตินารีแพทย์ และแพทย์ปฏิบัติงานห้องฉุกเฉิน

 

ผู้ช่วยโฆษก ศบค. กล่าวว่า ในวันศุกร์ที่ 26 พ.ย.นี้ ศบค.ชุดใหญ่ มีประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์ 2 สัปดาห์ พิจารณาว่าการดำเนินงานตามนโยบายตั้งแต่ 12 พ.ย. จะสามารถทำอะไรได้บ้างที่จะผ่อนคลายได้มากขึ้น ไม่ว่าการปรับพื้นที่สี การปรับมาตรการต่างๆ การรายงานความก้าวหน้าเรื่องการรับแรงงาน 3 สัญชาติ เข้ามาในประเทศ และเรื่องที่อยู่ในความสนใจคือ มาตรการสำหรับกิจการสถานบันเทิง ขอให้ติดตามมติที่ประชุมศบค.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง