คลัง ยันไม่เพิ่มเงิน 'คนละครึ่งเฟส 3' แย้ม ปรับปรุง-สมัคร 'บัตรคนจน' รอยาว หลังจบมาตรการช่วยเหลือ

คลัง ยันไม่เพิ่มเงิน 'คนละครึ่งเฟส 3' แย้ม ปรับปรุง-สมัคร 'บัตรคนจน' รอยาว หลังจบมาตรการช่วยเหลือ
มติชน
15 มิถุนายน 2564 ( 15:38 )
53
คลัง ยันไม่เพิ่มเงิน 'คนละครึ่งเฟส 3' แย้ม ปรับปรุง-สมัคร 'บัตรคนจน' รอยาว หลังจบมาตรการช่วยเหลือ

 

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กรณีที่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน หรือ กกร. มีความเห็นว่าควรเพิ่มวงเงินโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 (เฟส 3) เป็น 6,000 บาท เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจครึ่งปีหลังนั้น เรื่องนี้ยังไม่ได้มีการหารือกัน เนื่องจากพระราชกำหนดกู้เงิน 500,000 ล้านบาทเพิ่งผ่านวุฒิสภา และการช่วยเหลือนั้นจะต้องครอบคลุมรวมถึงผู้ประกอบการด้วย ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาความช่วยเหลืออยู่

 

 

 

“ตอนนี้การลงทะเบียน คนละครึ่งเฟส 3 เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังคำนวณไว้ ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ใช้สิทธิในโครงการนี้ประมาณ 31 ล้านคน โดยขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนมากกว่า 20 ล้านคนแล้ว ซึ่งที่เหลือสามารถ เลือกว่าจะเข้าร่วมโครงการไหนระหว่างคนละครึ่งและยิ่งใช้ยิ่งได้” นายกฤษฎา กล่าว

 

 

 

ส่วนมาตรการช่วยเหลือกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อเสริมสภาพคล่อง ช่วยรักษาระดับการจ้างงานนั้น สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช. หรือ สภาพัฒน์) กำลังรวบรวมข้อมูลเพื่อพิจารณาออกมาตรการช่วยเหลือเอสเอ็มอีทั้งในระบบและนอกระบบที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งขณะนี้มีการร่วมมือกันจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาวางแนวทางช่วยเหลือ

 

 

 

สำหรับการเปิดลงทะเบียนใหม่เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้น ขณะนี้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) และสำนักงานปลัด กำลังกำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์ผู้ที่เข้าร่วมอยู่ ส่วนจะมีการเปิดลงทะเบียนใหม่ตอนไหนจะต้องรอดูเวลาที่เหมาะสมอีกครั้ง ซึ่งคาดว่าจะเป็นหลังจากโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพของรัฐ อาทิ เราชนะ คนละครึ่ง ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เสร็จสิ้นเสียก่อน ถึงจะเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกครั้ง เพราะใช้บุคคลากรกลุ่มเดียวกันเป็นผู้ดูแลโครงการ

 

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปัจจุบันมีผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.65 ล้านคน โดยเริ่มมีการให้สวัสดิการตั้งแต่ปี 2561 ส่วนเกณฑ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้น คาดว่าจะเพิ่มการพิจารณาคุณสมบัติจากรายได้ครัวเรือน จากที่ผ่านมาจะพิจารณารายได้รายบุคคลเท่านั้น อย่างไรก็ตามในปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563- กันยายน 2564) รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม เพื่อสนับสนุนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมทั้งสิ้น 49,500.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 9,500 ล้านบาท จากปีงบประมาณ 2563

ข่าวที่เกี่ยวข้อง