เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ ออกมาตรการจัดงานทำบุญสารทเดือนสิบ ห้ามตั้งวงกินข้าว งดชิงเปรต ป้องกันโควิด

เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ ออกมาตรการจัดงานทำบุญสารทเดือนสิบ ห้ามตั้งวงกินข้าว งดชิงเปรต ป้องกันโควิด
มติชน
19 กันยายน 2564 ( 23:38 )
6
เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ ออกมาตรการจัดงานทำบุญสารทเดือนสิบ ห้ามตั้งวงกินข้าว งดชิงเปรต ป้องกันโควิด

เมื่อวันที่ 19 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ จ.สุราษฎร์ธานี พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 96 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 10,084 ราย ด้านพระครูปริยัตยาภิรม เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี ออกประกาศสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง มาตรการการจัดกิจกรรมประเพณีรับ-ส่ง ตายาย ทำบุญวันสารทเดือนสิบของ จ.สุราษฎร์ธานี ระบุว่า ด้วยในวันที่ 22 กันยายน 2564 ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 10 วันรับตา-ยาย และวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ตรงกับวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 วันส่งตา-ยาย เป็นประเพณีทำบุญวันสารทในเดือนสิบ การจัดกิจกรรมพิธีทางพระพุทธศาสนา ซึ่งจะจัดขึ้นทุกท้องที่ใน จ.สุราษฎร์ธานี เป็นประเพณีที่แสดงออกถึงความ กตัญญูอย่างสูงยิ่งต่อบรรพบุรุษ และมีลูกหลานญาติพี่น้องมารวมตัวพบปะพร้อมๆ กันจำนวนมาก

 

 

ด้วยในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้ระบาดเป็นวงกว้างและมีความรุนแรง ทำให้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมจำกัดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ช่วงเทศกาลประเพณีรับ-ส่งตายาย ทำบุญวันสารทเดือนสิบ จึงขอให้คณะสงฆ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีดำเนินการ ดังนี้

 

 

1.ให้วัดทุกวัดที่จัดงานประเพณีรับ-ส่งตายาย ดำเนินการขออนุญาตจากผู้มีอำนาจอนุญาต

 

2.จัดให้มีการคัดกรองวัดอุณหภูมิ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมบริเวณทางเข้าตามความเหมาะสม พร้อมจัดเตรียมแอลกอฮอล์เจล ไว้บริเวณทางเข้า-ทางออก

 

3.ให้วัดและคณะกรรมการชุมชนร่วมกันกำหนดวิธีการ ขั้นตอน ในการดำเนินการจัดกิจกรรมให้ใช้ระยะเวลากระชับที่สุด

 

4.ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเข้าร่วมกิจกรรม

 

5.งดรับประทานอาหารร่วมวงภายในวัด เว้นแต่เป็นอาหารกล่อง หรือนำกลับไปทานที่อื่นได้

 

6.ให้วัดจัดที่นั่งเป็นเก้าอี้เว้นระยะห่างระหว่างแถว 1-2 เมตร

 

7.ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสร่วมกับผู้อื่น

 

8.ให้ตั้งร้านเปรตได้ แต่ไม่ให้มีกิจกรรมชิงเปรต

 

9.ให้วัดทุกวัดปฏิบัติตามคำสั่ง/ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของอำเภอ, จังหวัด และมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง