เปิดเทอมวันแรกหลังโควิด-19นักเรียนมาเรียนคึกคัก

เปิดเทอมวันแรกหลังโควิด-19นักเรียนมาเรียนคึกคัก
77ข่าวเด็ด
1 กรกฎาคม 2563 ( 07:59 )
160
เปิดเทอมวันแรกหลังโควิด-19นักเรียนมาเรียนคึกคัก

บรรยากาศเปิดเทอมวันแรกในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์  ภาพรวมนักเรียนมาเรียนกันด้วยความคึกคักท่ามกลางวางมาตรการป้องกันโรคอย่างเข้มข้น

นครสวรรค์-บรรดานักเรียนและผู้ปกครองที่มาส่งบุตรหลานตามหน้าโรงเรียนต่างๆในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เป็นไปด้วยความคึกคัก  หลังรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการทำการผ่อนปรนและให้ทุกโรงเรีนรสามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้วันนี้เป็นวันแรก  โดยเฉพาะที่โรงเรียนนวมินทราชูทิศมิชฌิม อำเภอเมือง  นครสวรรค์ที่เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่มีนักเรียนกว่า 4 พันคน  ตลอดตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีนักเรียนเดินทางมาโรงเรียนกันอย่างไม่ขาดสาย  ท่ามกลางการวางมาตรการของทางโรงเรียนที่วางไว้เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเข้มข้น

 

จากการเปิดเผยของนายชาญณรงค์ ยาสุทธิ  ผอ.โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิมบอกว่า  ก่อนจะเข้าประตูโรงเรียนนักเรียนทุกคนจะต้องผ่านการวัดไข้  หากไม่มมีอุณหภูมิสุงเกิน 37.5 องศาเซลเซียสจึงจะสามารถเข้าสู่ประตูโรงเรียนได้  พร้อมกันนั้นนักเรียนจะต้องสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกคนก่อเข้าโรงเรียนด้วยเช่นกัน

ในขณะที่การการเว้นระยะห่างภายในโรงเรียนก็วางมาตรการไว้อย่างเข้มข้น  ทั้งเก้าอี้นั่งในชั้นเรียน ห้องสมุดและโรงอาหาร  ได้ถูกกำหนดระยะห่างไว้อย่างชัดเจน  พร้อมทั้งการวางมาตรการแบ่งกลุ่มสลับกันมาเรียนกลุ่มละ 1 สัปดาห์  เพื่อลดความหนาแน่นและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง