ทหารเร่งผลิตหน้ากากอนามัยให้สาธารณสุขจังหวัดนำไปมอบให้กับประชาชน

ทหารเร่งผลิตหน้ากากอนามัยให้สาธารณสุขจังหวัดนำไปมอบให้กับประชาชน
77ข่าวเด็ด
30 มีนาคม 2563 ( 14:46 )
70
ทหารเร่งผลิตหน้ากากอนามัยให้สาธารณสุขจังหวัดนำไปมอบให้กับประชาชน

มณฑลทหารบกที่ 13 โดยชมรมแม่บ้านทหารบก เร่งผลิตหน้ากากอนามัย มอบให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน

วันที่ 30 มี.ค. 63 ณ ชมรมแม่บ้านทหารบก สาขามณฑลทหารบกที่ 13 อ.เมือง ลพบุรี นางสิริพร สุขโข ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ได้เป็นประธานในการมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้กับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี หลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ได้จัดหาวัตถุดิบต่าง ๆ มอบให้กับชมรมแม่บ้านทหารบก สาขามณฑลทหารบกที่ 13 เพื่อให้ทางสมาชิกชมรมฯ และทหารกองประจำการได้ดำเนินการตัดเย็บทดแทนกรณีที่หน้ากากอนามัยขาดตลาดไม่พอเพียงแก่ประชาชนปละมีราคาแพงขึ้นกว่าปกติ

ทั้งนี้ได้มีแบบในการตัดเย็บเป็นไปตามมาตรฐานของทางกระทรวงสาธารณสุข ด้วยการจัดครูที่มีความรู้ ที่ผ่านการอบรมในการตัดเย็บมาแล้ว ซึ่งหลังจากที่ได้ดำเนินการตัดเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้ส่งมอบให้กับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เพื่อที่จะได้นำหน้ากากอนามัยดังกล่าว ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ยังมีความต้องการ และไม่ได้เป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เพื่อเป็นการป้องกันไวรัส โควิด-19 แก่ประชาชนในกลุ่มดังกล่าว หน้ากากอนามัยที่มอบให้เชื่อว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการลดการแพร่ระบาดของ ไวรัส โควิด-19 ลงได้ ขณะเดียวกันทางชมรมแม่บ้านทหารบก สาขามณฑลทหารบกที่ 13 ยืนยันพร้อมให้การสนับสนุนในการตัดเย็บ เพิ่มเติมอีกถ้าหน้ากากอนามัยแบบผ้ายังไม่พอเพียงกับความต้องการของพี่น้องประชาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง