เฮต่อเนื่อง!! ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จ.กาญจนบุรี รักษาหายเพิ่มอีก 2 ราย รวมหายแล้ว 6 ราย

เฮต่อเนื่อง!! ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จ.กาญจนบุรี รักษาหายเพิ่มอีก 2 ราย รวมหายแล้ว 6 ราย
มติชน
11 เมษายน 2563 ( 20:17 )
194
2
เฮต่อเนื่อง!! ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จ.กาญจนบุรี รักษาหายเพิ่มอีก 2 ราย รวมหายแล้ว 6 ราย
เฮต่อเนื่อง!! ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จ.กาญจนบุรี รักษาหายเพิ่มอีก 2 ราย รวมหายแล้ว 6 ราย

เฮต่อเนื่อง!! ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จ.กาญจนบุรี รักษาหายเพิ่มอีก 2 ราย รวม 6 ราย จากยอดสะสมทั้งหมด 8 ราย อีก 2 ราย อยู่ รพ.พหลฯ-มะการักษ์

เมื่อวันนี้ 11 เม.ย. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ได้รายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่ 11 เม.ย.63 ตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ขึ้นมา โดยในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีทั้ง 13 อำเภอ พบผู้ป่วยสะสม จำนวน 8 ราย รักษาครบกลับบ้านได้แล้ว 6 ราย รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 1 ราย และรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลมะการักษ์ 1 ราย

จากตัวเลขจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสม จะเห็นได้ว่า เมื่อวันที่ 10 เม.ย. ที่ผ่านมา ผู้ป่วยยืนยันยังอยู่ที่ จำนวน 4 ราย แสดงให้เห็นว่าบุคลากรทางการแพทย์ได้พยายามรักษาผู้ติดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนทำให้วันนี้11 เม.ย. ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา หายป่วยเพิ่มอีก 2 ราย

สำหรับผู้ป่วยยืนยันสะสม 8 ราย เป็นชาวอำเภอเมืองกาญจนบุรี 3 ราย อ.ท่ามะกา 2 ราย อ.ห้วยกระเจา 2 ราย และ พนมทวน 1 ราย ซึ่งจากรายที่ 8 ของจังหวัด ที่ตรวจพบว่าติดเชื้อเมื่อวันที่ 31 มี.ค.ที่ผ่านมา และจนถึงขณะนี้ผ่านมา 11 วัน จังหวัดกาญจนบุรียังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มแต่อย่างใด ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างมาก สำหรับชาวจังหวัดกาญจนบุรี แต่อย่างไรก็ตามเพื่อความไม่ประมาท ขอให้ประชาชนทุกคน ปฏิบัติตนตามคำแนะนำของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของทุกๆ คน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง