TrueID

ภูเขาไฟอินโดยังปะทุ ดับ 14 สูญหายหลายสิบ

ภูเขาไฟอินโดยังปะทุ ดับ 14 สูญหายหลายสิบ
มติชน
6 ธันวาคม 2564 ( 13:57 )
20
ภูเขาไฟอินโดยังปะทุ ดับ 14 สูญหายหลายสิบ

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานว่า ภูเขาไฟเซเมรู ภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะชวาของอินโดนีเซียปะทุขึ้นอีกครั้ง พร้อมทั้งมีเถ้าถ่านพวยพุ่งออกมาอย่างต่อเนื่องในวันที่ 6 ธันวาคม ส่งผลให้หน่วยกู้ภัยต้องระงับการค้นหาผู้รอดชีวิตไปก่อน และจะเริ่มค้นหาต่อเมื่อปลอดภัยมากขึ้น เมื่อวันที่ 4 ธันวาคมที่ผ่านมาเกิดการปะทุของภูเขาไฟและมีเถ้าภูเขาไฟจำนวนมากลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าพร้อมทั้งมีดินโคลนร้อนๆ ตกลงมาเหมือนฝน ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 14 คน และสูญหายอีกหลายสิบคน นอกจากนี้อาคารบ้านเรือน ถนน และรถยนต์ ยังถูกเถ้าถ่านปกคลุมจนหมด

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง