รีเซต

ซีพี-เมจิ ผนึกกำลังพันธมิตร ส่งเสริมโภชนาการเด็กไทยให้มีสุขภาพแข็งแรง

ซีพี-เมจิ ผนึกกำลังพันธมิตร ส่งเสริมโภชนาการเด็กไทยให้มีสุขภาพแข็งแรง
TNN ช่อง16
15 กันยายน 2565 ( 17:16 )
24
ซีพี-เมจิ ผนึกกำลังพันธมิตร ส่งเสริมโภชนาการเด็กไทยให้มีสุขภาพแข็งแรง

บริษัท ซีพี- เมจิ จำกัด ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์นมพาสเจอไรซ์และโยเกิร์ต ตรา เมจิ ร่วมกับ อำเภอหนองแค หน่วยงานสาธารณสุข และ เครือข่ายการศึกษา จังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรม “CP-Meiji Fit to the Height พร้อมฟิต พิชิตความสูง” เพื่อส่งเสริมให้เด็กไทยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยนายพุทธพงษ์ สุริยะสิงห์ นายอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย นางสาวสลิลรัตน์ พงษ์พานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี – เมจิ จำกัด หรือ ซีพี-เมจิ ร่วมกับ นางสาวพรรณวดี ปามุทา ผู้อำนวยการโรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์) สาธารณสุขอำเภอหนองแค สาธารณสุขอำเภอวิหารแดง คณะครูและนักเรียน จาก 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์) โรงเรียนอนุบาลหนองแค (วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) และโรงเรียนวัดบัวลอย กว่า 200 คน ร่วมโครงการ “CP-Meiji Fit to the Height พร้อมฟิต พิชิตความสูง” เพื่อส่งเสริมให้เด็กๆ อายุระหว่าง 10-12 ปี มีสุขภาพแข็งแรงและมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยโดยเฉพาะความสูงและความสมส่วนของสรีระ ผ่านหลักพื้นฐาน 3 อ. คือ อาหาร อารมณ์ และออกกำลังกาย จากฐานการเรียนรู้ 5 ฐาน ได้แก่ กินดีมีสุข, ฉลาดกิน ฉลาดเลือก, โภชนาการนมเพื่อสุขภาพ, กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ และอารมณ์กับความอ้วน โดยมุ่งหวังให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้ด้วยตนเอง

นายพุทธพงษ์ สุริยะสิงห์ นายอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี กล่าวว่า การที่จะทำให้เด็กมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง มีสมองที่เป็นเลิศ หรือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก ทางอำเภอมีความใส่ใจและบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ อย่างโครงการฯ นี้ ได้รับการสนับสนุนจาก ซีพี-เมจิ ดำเนินนโยบายให้สอดคล้องร่วมกับโรงเรียน ในการคิด วิเคราะห์ และส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพที่ดีผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เป็นกำลังหลักของชาติต่อไปนางสาวสลิลรัตน์ พงษ์พานิช กรรมการผู้จัดการ ซีพี – เมจิ กล่าวว่า โครงการ "CP-Meiji Fit to the Height พร้อมฟิต พิชิตความสูง" เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ 3 ภาคส่วน ได้แก่ รัฐ เอกชน และประชาสังคม โดย ซีพี-เมจิ ในเครือบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ในฐานะภาคเอกชน ริเริ่มโครงการ พร้อมสนับสนุนผลิตภัณฑ์นมคุณภาพสูงเพื่อเสริมโภชนาการ ตลอดจนแนะนำองค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติในด้านต่างๆ เป็นเวลา 5 เดือน ส่วนที่สอง คือโรงเรียน ในฐานะภาครัฐ คณะครูและนักเรียน จะเป็นผู้ขับเคลื่อนและปฏิบัติจริงตามแนวทางที่กำหนด และสาม คือภาคประชาสังคม ได้แก่ พ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชนโดยรอบ ที่ช่วยสนับสนุนและผลักดันให้เกิดความสำเร็จ ร่วมกันส่งเสริมให้เด็กไทยมีสุขภาพดี

ทั้งนี้ ซีพี-เมจิ ตั้งเป้าขยายผลโครงการฯ นี้ ไปสู่โรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ จ.สระบุรี เพื่อให้เด็กและเยาวชนสุขภาพแข็งแรง เติบโตเป็นกำลังสำคัญของสังคมและประเทศต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง