รีเซต

นายกสมาคม ขรก.ท้องถิ่น จี้ มท.เร่งบรรจุสายงานบริหาร อปท. ทำงานแก้ 'โควิด-19'

นายกสมาคม ขรก.ท้องถิ่น จี้ มท.เร่งบรรจุสายงานบริหาร อปท. ทำงานแก้ 'โควิด-19'
มติชน
13 เมษายน 2563 ( 12:26 )
497
นายกสมาคม ขรก.ท้องถิ่น จี้ มท.เร่งบรรจุสายงานบริหาร อปท. ทำงานแก้ 'โควิด-19'

 

ท้องถิ่น- วันที่ 13 เมษายน นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง นายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา ได้ประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นและการกระจายอำนาจ สภาผู้แทนราษฎร หาแนวทางแก้ไขปัญหาภายหลังสมาคมฯ ยื่นเรื่องร้องเรียนกรณีการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นที่สอบคัดเลือกผ่านสายงานบริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เนื่องจากมีประเด็นการสอบสายงานบริหารของ อปท. ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์บางรายสงสัยผลคะแนนสัมภาษณ์ที่มีความแตกต่าง ยกตัวอย่าง ผู้ที่มีอายุราชการมากกว่า ได้คะแนนด้านคุณสมบัติน้อยกว่าผู้มีอายุราชการต่ำกว่า จึงขอให้มีการเปิดเผยผลคะแนน โดยแนะนำให้ผู้สอบยื่นหนังสือถึงคณะกรรมาธิการ ป.ป.ช.

 

“เนื่องจากขณะนี้ อปท. จำนวนมากขาดแคลนสายงานผู้บริหาร บางแห่งต้องให้นักวิเคราะห์ฯ รักษาการปลัดฯ ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ บางแห่งไม่มีผู้อำนวยการ (ผอ.) กอง แต่มีปลัดฯ รักษาการทั้งนายกฯ ทั้ง ผอ.กองต่างๆ ทำให้การบริหารจัดการสถานการณ์วิกฤตโรคระบาดในปัจจุบันมีปัญหา จึงเสนอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (มท.) เรียกบรรจุผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือวีดีโอคอนเฟอร์เรนท์ ให้ผู้สอบผ่านแต่ละตำแหน่ง เลือกลงใน อปท.ตามลำดับที่สอบได้

 

จากนั้นให้ไปรายงานตัวที่ อปท.นั้นโดยเร็ว โดยให้คณะกรรมการพนักงานท้องถิ่นระดับจังหวัด (ก.จังหวัด) เป็นผู้ดำเนินการ เนื่องจากไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด -19 จะยุติได้หรือไม่ในระยะสั้น ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับราชการ จึงควรดำเนินการเรียกบรรจุผ่านระบบออนไลน์ เพราะปัจจุบัน มท. หรือกระทรวงมีการออกคำสั่งโยกย้ายข้าราชการ หรือมีการเรียกบรรจุแต่งตั้งเป็นปกติ” นายพิพัฒน์ กล่าว

 

นายกสมาคมข้าราชการท้องถิ่นฯ กล่าวอีกว่า ประเด็นต่อมา ปัจจุบันการปรับโครงสร้างของ อบต.และเทศบาล เป็นรูปแบบสามัญ สามัญสูง และสามัญพิเศษ ทำให้ตำแหน่งสายงานบริหารระดับต้นหลายเทศบาล และอบต.สูญหายไป เนื่องจากมีการปรับตำแหน่งเป็นนักบริหารระดับกลางหมด จึงกระทบกับผู้ที่สอบได้ใน ตำแหน่งปลัด อบต. ปลัดเทศบาลนักบริหารระดับต้น ซึ่งรอบรรจุแต่งตั้ง หาก อบต. เทศบาล ที่มีปลัดอบต.ปลัดเทศบาลนักบริหารระดับต้นสอบได้ปลัด อบต.และเทศบาลระดับกลาง ก็จะไปบรรจุแต่งตั้งยังที่ใหม่ที่มีตำแหน่งว่าง

 

ทำให้ผู้ที่สอบได้ระดับต้นไม่สามารถไปบรรจุแต่งตั้งใน อบต.เทศบาลนั้นได้อีก เพราะมีการปรับโครงสร้างไปแล้ว ก.กลาง จึงควรพิจารณามีมติให้ความคุ้มครองกับ อบต.และเทศบาลที่ปรับโครงสร้างในปีแรก สามารถที่จะรับโอนหรือบรรจุแต่งตั้งปลัด อบต.ระดับต้นได้ภายใน 1 ปี

 

“ทั้งนี้ จะเป็นผลดีกับอบต.และเทศบาล จะมีผู้บริหารเข้ามาดูแลรับผิดชอบงาน เนื่องจากตำแหน่งปลัดท้องถิ่น เป็นตำแหน่งสำคัญขององค์กรในการบริหารงานและประสานงานกับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และหน่วยงานที่กำกับดูแล” นายพิพัฒน์ กล่าว

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง