รีเซต

CAEA ประณามการปล่อย 'น้ำปนเปื้อนนิวเคลียร์' ของญี่ปุ่น

CAEA ประณามการปล่อย 'น้ำปนเปื้อนนิวเคลียร์' ของญี่ปุ่น
Xinhua
25 สิงหาคม 2566 ( 13:14 )
79
CAEA ประณามการปล่อย 'น้ำปนเปื้อนนิวเคลียร์' ของญี่ปุ่น

ปักกิ่ง, 25 ส.ค. (ซินหัว) -- เมื่อวันพฤหัสบดี (24 ส.ค.) องค์การพลังงานปรมาณูแห่งประเทศจีน (CAEA) รายงานว่าการปล่อยน้ำปนเปื้อนนิวเคลียร์จากโรงไฟฟ้าฟุกุชิมะ ไดอิจิ ลงสู่มหาสมุทรของญี่ปุ่น ถือเป็นภัยอันตรายต่อสิทธิและผลประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมทางทะเล และบ่อนทำลายผลประโยชน์ด้านความมั่นคงและการพัฒนาของอุตสาหกรรมพลังงานนิวเคลียร์ทั่วโลกแถลงการณ์จากองค์การฯ ระบุว่าการดำเนินการของรัฐบาลญี่ปุ่นทำลายอำนาจและความน่าเชื่อถือของทบวงพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) อย่างร้ายแรงการประเมินแผนการปล่อยน้ำปนเปื้อนนิวเคลียร์จากโรงไฟฟ้าฟุกุชิมะฯ ของทบวงฯ ดำเนินการตามคำขอของญี่ปุ่นเพียงฝ่ายเดียว ซึ่งปกติเป็นการช่วยเหลือทางเทคนิคและการประเมินคำปรึกษา ไม่มีผลตามกฎหมายระหว่างประเทศ และไม่สามารถให้ความชอบธรรมหรือความยุติธรรมใดๆ แก่แผนการปล่อยน้ำปนเปื้อนนิวเคลียร์ของญี่ปุ่นรัฐบาลญี่ปุ่นจงใจใช้รายงานการประเมินรอบด้านที่เผยแพร่โดยทบวงฯ เมื่อเดือนกรกฎาคม สร้างความปลอดภัยและความไม่เป็นอันตรายของน้ำปนเปื้อนนิวเคลียร์เกินจริง ซึ่งถือเป็นการกระทำอันเห็นแก่ตัวและปราศจากความรับผิดชอบ ทั้งสะท้อนการไม่คำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะระหว่างประเทศอย่างสิ้นเชิง"จีนคัดค้านและประณามการกระทำเช่นนี้ของญี่ปุ่นอย่างแน่วแน่ รัฐบาลญี่ปุ่นควรหยุดการดำเนินการอันไม่ถูกต้องนี้โดยทันที" องค์การฯ กล่าว พร้อมเสริมว่าอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ฟุกุชิมะเมื่อ 12 ปีก่อน ได้ปล่อยวัตถุกัมมันตภาพรังสีลงสู่ทะเลเป็นปริมาณมากแล้ว ญี่ปุ่นจึงมิควรสร้างอันตรายแก่ประชาชนของประเทศเพื่อนบ้านและโลกด้วยผลประโยชน์ส่วนตัวอีกครั้งองค์การฯ ระบุว่าญี่ปุ่นไม่ควรปล่อยน้ำปนเปื้อนนิวเคลียร์ลงสู่มหาสมุทรโดยปราศจากการชี้แจงหลักฐานอันน่าเชื่อถือเกี่ยวกับความชอบธรรมของการตัดสินใจปล่อยน้ำปนเปื้อนนิวเคลียร์ลงสู่ทะเล ความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์บำบัดน้ำ ความถูกต้องของแหล่งข้อมูลและผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม รวมถึงโดยปราศจากการได้รับความเข้าใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน) และโดยปราศจากการจัดการเฝ้าติดตามระยะยาวและการกำกับตรวจสอบในพื้นที่ที่นำโดยทบวงฯ และเป็นที่ยอมรับโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง