สถาบันโรคทรวงอกไอเดีย "นอนคว่ำ" รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ปอดอักเสบ 2 ข้าง ชี้ได้ผลดี

สถาบันโรคทรวงอกไอเดีย "นอนคว่ำ" รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ปอดอักเสบ 2 ข้าง ชี้ได้ผลดี
มติชน
11 พฤษภาคม 2563 ( 17:44 )
319
สถาบันโรคทรวงอกไอเดีย "นอนคว่ำ" รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ปอดอักเสบ 2 ข้าง ชี้ได้ผลดี

สถาบันโรคทรวงอกไอเดีย “นอนคว่ำ” รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ปอดอักเสบ 2 ข้าง ชี้ได้ผลดี

โควิด-19 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พญ.เปี่ยมลาภ แสงสายันต์ แพทย์ประจำสถาบันโรคทรวงอก เปิดเผยประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19
ว่า ในแง่ของการรักษาในช่วงต้นมีองค์ความรู้เรื่องของการทำท่านอนคว่ำ พบว่า ในผู้ป่วยที่มีปัญหาปอดอักเสบรุนแรงมาก เมื่อทำท่าคว่ำแล้วค่อนข้างได้ผลทางการรักษา จึงนำมาปรับใช้คือ การให้ผู้ป่วยนอนคว่ำ ตั้งแต่เริ่มจะมีอาการ ดังนั้นผู้ป่วยที่เข้ามาในสถาบันโรคทรวงอก และมีปัญหาปอดอักเสบ 2 ข้าง จะต้องให้ผู้ป่วยนอนคว่ำตั้งแต่เข้ารักษาให้ได้มากที่สุด

พญ.เปี่ยมลาภ กล่าวว่า แนะนำว่าทำท่าคว่ำไว้ก่อนจะดีที่สุด หลังจากผู้ป่วยทำจนเป็นกิจวัตรก็จะมีออกซิเจนในเลือดดีขึ้น และผู้ป่วยจะไม่ไปสู่ภาวะปอดอักเสบรุนแรง ที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ

“การทำท่าคว่ำในกลุ่มของโควิด-19 ที่มีลักษณะของปอดอักเสบ การกระจายตัว 2 ข้างเท่าเทียมกัน คือ ปอดอักเสบจากโควิด-19 ในการอักเสบ 2 ข้าง หากดูจากแนวระนาบจากหน้าไปหลัง จำนวนถุงลมจากด้านหลังจะมีมากกว่าด้านหน้า ดังนั้น การนอนทำคว่ำจะมีมวลถุงลม จากด้านหลังขึ้นมาด้านหน้าแทน เพราะฉะนั้นการแลกเปลี่ยนออกซิเจน ก็จะดีขึ้น ทำให้ผู้ป่วยมีความสบายขึ้น ปริมาณออกซิเจนในเลือดเพิ่มขึ้น”พญ.เปี่ยมลาภ กล่าวและว่า แต่แนะนำคือ โรคโควิด-19 ที่มีลักษณะออกซิเจนต่ำ และมีลักษณะของปอดอักเสบ 2 ข้างรวมกัน เนื่องจากบางรายมีอาการปอดอักเสบข้างเดียวที่เป็นเล็กน้อย อาจจะไม่ได้ประโยชน์ของการนอนท่าคว่ำ

พญ.เปี่ยมลาภ กล่าวว่า นอกจากการใช้ยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) แล้ว ยังมีการใช้ยากดปฏิกิริยาการอักเสบในกลุ่มของ Tocillizumab ซึ่งจากการพบว่าผู้ป่วยโรคโควิด-19 จะมีภาวะปอดอักเสบรุนแรงมากในช่วง 2 สัปดาห์แรก และจะเริ่มเบาลงในสัปดาห์ที่ 3 ดังนั้น จึงจะต้องหาวิธีรั้งเวลาไว้เพื่อไม่ให้ออกซิเจนในเลือดต่ำเกินไป ป้องกันการหยุดการทำงานของระบบร่างกายในส่วนอื่น จากการใช้ยากลุ่มการกดการอักเสบ พบว่าผู้ป่วยไม่จำเป็นจะต้องเข้ารับการล้างไตเนื่องจากการระบบทำงานของร่างกายเสื่อม ดังนั้น สิ่งนี้จึงเป็นความภาคภูมิใจของทางสถาบันฯ ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19

ข่าวที่เกี่ยวข้อง