พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ประทานถุงยังชีพช่วยบุคคลยากไร้

พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ประทานถุงยังชีพช่วยบุคคลยากไร้
มติชน
12 พฤษภาคม 2563 ( 20:22 )
72
พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ประทานถุงยังชีพช่วยบุคคลยากไร้

พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ประทานถุงยังชีพช่วยบุคคลยากไร้

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 12 พฤษภาคม ที่วัดเกิดการอุดม ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ” ได้ประทานถุงยังชีพแก่บุคคลยากไร้และคนไร้บ้านซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 0 โดยนายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นผู้เชิญถุงยังชีพพระราชทานเพื่อมอบแก่ นางจันทิมา บุศยรัตน์ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 พร้อมด้วย นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน ปลัดจังหวัดปทุมธานี นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ สมาชิกเหล่ากาชาด องค์กรภาครัฐ ออกพื้นที่ตามโครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 )

โดยมีหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดและในพื้นที่ออกให้บริการประชาชนถึงตำบล เพื่อเป็นการช่วยเหลือ บรรเทา และแบ่งเบาภาระของประชาชนและ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

เวลาต่อมา ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นำหน้ากากอนามัยและสเปรย์แอลกอฮอล์ มาใส่ไว้ในตู้ปันสุข ให้ผู้เดือดร้อนมาหยิบไปใช้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019พร้อมทั้งเขียนข้อความให้กำลังใจให้ทุกๆคน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง