รีเซต

ก.แรงงาน เปิดคอร์สเรียนดูแลผู้สูงอายุฟรี พร้อมบรรจุทำงาน รพ.

ก.แรงงาน เปิดคอร์สเรียนดูแลผู้สูงอายุฟรี พร้อมบรรจุทำงาน รพ.
TNN ช่อง16
17 ธันวาคม 2563 ( 10:35 )
1.8K
ก.แรงงาน เปิดคอร์สเรียนดูแลผู้สูงอายุฟรี พร้อมบรรจุทำงาน รพ.

วันนี้ (17 ธ.ค.63) นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน มีนโยบายช่วยเหลือแรงงานที่ตกงาน ว่างงาน และแรงงานใหม่ พัฒนายกระดับทักษะฝีมือเป็นแรงงานคุณภาพเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานหรือการประกอบอาชีพ สร้างความมั่นคงทางรายได้ ให้สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวซึ่ง กพร. ดำเนินงานภายใต้การบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายตามแนวทางประชารัฐได้ร่วมกับโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท ผลิตกำลังแรงงานคุณภาพ ป้อนสู่ตลาดแรงงาน 

โดยโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรวิชาชีพการดูแลผู้สูงอายุ ระยะเวลาการฝึก 6 เดือน เพื่อช่วยเหลือผู้ว่างงาน ตกงาน ผู้ด้อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์ที่ต้องการฝึกอบรมในหลักสูตรระยะสั้น โดยในปี 2563 (ตุลาคม – ธันวาคม) โรงพยาบาลกล้วยน้ำไทจะมอบทุนให้แก่ผู้รับการฝึกอบรมเดือนละ 30 ทุน รวม 90 ทุน ไปแล้ว และในปี 2564 – 2566 อีกจำนวน 360 ทุน เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร ทุนละ 95,000 บาท ได้แก่ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าธรรมเนียมฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ค่าอุปกรณ์และเอกสารฝึกอบรม ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าที่พัก และค่าอาหาร 3 มื้อ

สำหรับคุณสมบัติผู้สมัคร ได้แก่

- เพศหญิง อายุ 18 – 35 ปี

- จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมต้น (ม.3)

- มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรมและการทำงาน

- มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร

- มีความประพฤติดี รักงานบริการและมีจิตอาสา 


หลักสูตรนี้ ถือว่าเป็นโอกาสที่ดี สำหรับผู้ว่างงานในสถานการณ์โควิด-19 และเศรษฐกิจชะลอตัว และแรงงานที่กำลังมองหางานที่มั่นคง

ทั้งนี้ ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับการบรรจุเข้าทำงานกับกลุ่มบริษัทในเครือ รพ.กล้วยน้ำไท จะได้รับค่าตอบแทนประมาณ 15,000 บาทต่อเดือน ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ facebook โรงเรียนฝึกพนักงานโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท หรือ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) ทุกแห่งทั่วประเทศ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 หรือกองสื่อสารองค์กร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 0 2245 4035  และ โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 089 203 8395

เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง