วันนี้วันอะไร วันสหประชาชาติ ตรงกับวันที่ 24 ตุลาคม

วันนี้วันอะไร วันสหประชาชาติ ตรงกับวันที่ 24 ตุลาคม
TNN ช่อง16
18 ตุลาคม 2564 ( 17:32 )
24
วันนี้วันอะไร วันสหประชาชาติ ตรงกับวันที่ 24 ตุลาคม

รู้หรือไม่ วันสหประชาชาติ ตรงกับวันที่ 24 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันที่ องค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเอ็น (United Nation : UN) ได้รับการสถาปนาอย่างเป็นทางการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงและเฉลิมฉลองแก่องค์การสหประชาชาติเพื่อให้ตระหนักถึงความเสมอภาค สิทธิมนุษยชน และเพื่อเสริมสร้างสันติภาพและความมั่นคง


องค์การสหประชาชาติเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีบทบาทสำคัญในการนำสันติภาพมาสู่โลก เพื่อให้ประชาชนทุกชาติ ทุกศาสนาอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2488 จากการร่วมมือกันของ นายวินสตัน เชอร์ชิล นายกรัฐมนตรีอังกฤษ นายแฟรงคลิน ดี รูสเวลท์ ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีเหตุผลในการก่อตั้ง 3 ประการคือ


1. เพื่อระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศคู่กรณีด้วยสันติวิธี

2. เพื่อเป็นแกนกลางในการนำสันติภาพมาสู่โลก

3. เพื่อเป็นศูนย์กลางความร่วมมือช่วยเหลือระหว่างประเทศในทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม


องค์การสหประชาชาติมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเริ่มแรกของการก่อตั้งมีจำนวน 51 ประเทศที่ได้เข้าร่วมลงนาม และปัจจุบันมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 193 ประเทศซึ่งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศสมาชิก โดยมีภาษาทางการที่ใช้อยู่ 6 ภาษา ได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน รัสเซีย จีน และอาหรับ และมีเลขาธิการสหประชาชาติคนปัจจุบันคือ นายอันโตนิโอ กูเตอร์เรส


องค์กรหลักของสหประชาชาติประกอบด้วย 6 องค์กร ได้แก่


1. สมัชชาใหญ่สหประชาชาติ (General Assembly)

2. คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ

3. คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม (Economic and Social Council)

4. คณะมนตรีภาวะทรัสตี (Trusteeship Council)

5. สำนักงานเลขาธิการสหประชาชาติ (The Secretariat)

6. ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (International Court of Justice)


ที่มาภาพ : AFP


ทำไมถึงต้องมีองค์กรสหประชาชาติ


1. เพื่อรักษาสันติภาพโลก

2. เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคม

3. เพื่อแก้ไขปัญหาอาณานิคม

4. เพื่อการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน

5. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการร่วมมือ

6. เพื่อพัฒนาสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ


ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและองค์การสหประชาชาติ เป็นอย่างไร


ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2489 ซึ่งนับเป็นประเทศที่ 55 ที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กรสหประชาชาติ 


สำนักงานสหประชาชาติในประเทศเทศไทย มีหน้าที่อะไร


1. เป็นที่ตั้งของสำนักงานคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก โดยตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ

2. หัวหน้าสำนักงานคนปัจจุบันคือ นางสาวชามฉัด อัคตาร์ ชาวปากีสถาน เป็นผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการและผู้ช่วยเลขาธิการสหประชาชาติ

3. เป็นที่ตั้งขององค์การระหว่างประเทศที่ดำเนินการภายใต้กรอบของสหประชาชาติและองค์การอื่นๆมากกว่า 30 สำนักงาน 


กิจกรรมวันสหประชาชาติ มีอะไรบ้าง


1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดนิทรรศการเผยแพร่ประวัติความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งองค์การสหประชาชาติ

2. ประดับธงของสหประชาชาติตามสถานที่สำคัญต่าง ๆ ในประเทศ ๆ


ทั้งนี้ องค์การสหประชาชาติได้ทำงานร่วมกับประเทศไทยมากว่า 50 ปี เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน และดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉพาะด้านในประเทศไทย


ที่มาข้อมูล : กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ https://thai-inter-org.mfa.go.th/

ที่มาภาพ : AFP

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง