รีเซต

รีบลงทะเบียน! ฉีดวัคซีน"โมเดอร์นา" ฟรี สำหรับเข็ม 2,3,4 อายุ 18 ปีขึ้นไป

รีบลงทะเบียน! ฉีดวัคซีน"โมเดอร์นา" ฟรี สำหรับเข็ม 2,3,4 อายุ 18 ปีขึ้นไป
TNN ช่อง16
8 มิถุนายน 2565 ( 14:16 )
532
รีบลงทะเบียน! ฉีดวัคซีน"โมเดอร์นา" ฟรี สำหรับเข็ม 2,3,4 อายุ 18 ปีขึ้นไป

วันนี้ (8 มิ.ย.65) สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน “โมเดอร์นา” (ฟรี)  “เข็ม 2,3,4” สําหรับประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป (LOT ช่วงขยายอายุวัคซีน) 

ให้บริการขนาดเต็มโดส (100 ไมโครกรัม) ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ

ให้บริการวัคซีนตามเงื่อนไขดังนี้

เข็ม 2

 - เคยได้รับซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม/แอสตร้าเซนเนก้า/โมเดอร์นา เป็นเข็ม 1 

ภายในวันที่ 10 พ.ค.2565

เข็ม 3

- เคยได้รับซิโนแวค 2 เข็ม หรือ ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 10 พ.ค. 2565 

- เคยได้รับแอสตร้าเซนเนก้า ครบ 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 10 มี.ค.2565

- เคยได้รับวัคซีนสูตรไขว้ ดังนี้

- ซิโนแวค+แอสตร้าเซนเนก้า หรือ ซิโนฟาร์ม+แอสตร้าเซนเนก้า 

- ซิโนแวค+โมเดอร์นา หรือ ซิโนฟาร์ม+โมเดอร์นา 

- แอสตร้าเซนเนก้า+โมเดอร์นา โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 10 มี.ค.2565

เข็ม 4

- เคยได้รับซิโนแวค 2 เข็ม หรือ ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม และได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 3

หรือ เคยได้รับซิโนแวค 2 เข็ม หรือ ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม และได้รับโมเดอร์นาเป็นเข็ม 3

 - เคยได้รับซิโนฟาร์ม/ซิโนแวค เป็นเข็ม 1 และได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 2 และ 3 

- เคยได้รับซิโนฟาร์ม/ซิโนแวค เป็นเข็ม 1 และได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 2 และโมเดอร์นาเป็นเข็ม 3

 - เคยได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 1,2 และโมเดอร์นาเป็นเข็ม 3 โดยฉีดเข็ม 3 ภายในวันที่ 10 ก.พ.2565

เปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน “โมเดอร์นา” 

วันที่ 8 มิถุนายน 2555 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็มจํานวน

เลือกฉีดวัคซีนเข็ม 2,3,4 ในวันที่ 14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,28,29,30 มิ.ย. 2565 

ลงทะเบียนทาง https://qsmi-booster.kcmh.or.th/

- กรุณาเลือกวันและเวลารับวัคซีน กดยืนยันจะขึ้นว่า บันทึกข้อมูลสําเร็จให้ถ่ายภาพหน้าจอไว้เป็นหลักฐาน 

- กรุณานํา บัตรประชาชน สมุดฝากครรภ์ ปากกา มาด้วยในวันนัดหมาย

- สตรีมีครรภ์ต้องมีอายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ในการเข้ารับวัคซีน 

- กรุณามาตรงตามวันและเวลาที่ได้นัดหมาย

หากไม่มาตามวันและเวลาที่ลงทะเบียนไว้จะถือว่าสละสิทธิ์ สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีน

(รอบ 11.00 น. กรุณามาก่อนเวลา 11.45 น.)

สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีน ตึกอํานวยการ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ

วิธีการเดินทางมาที่สถานเสาวภา คลิก https://citly.me/310u2


ภาพจาก สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

 


ข้อมูลจาก สถานเสาวภา สภากาชาดไทย : Queen Saovabha Memorial Institute

ภาพจาก สถานเสาวภา สภากาชาดไทย : Queen Saovabha Memorial Institute / TNN ONLINE

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง