รีเซต

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ส่ง 74คนไทย 12ประเทศกลับบ้าน

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ส่ง 74คนไทย 12ประเทศกลับบ้าน
ข่าวสด
23 พฤษภาคม 2563 ( 09:57 )
114
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ส่ง 74คนไทย 12ประเทศกลับบ้าน

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ส่ง 74 คนไทย จาก 12 ประเทศเดินทางกลับบ้าน พบส่วนใหญ่มีความยากลำบากในการดำรงชีวิต เผยถึงไทยคืนนี้

วันที่ 23 พ.ค. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี อำนวยความสะดวกคนไทย 74 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีความยากลำบากในการดำรงชีวิต จำเป็นต้องเดินทางกลับประเทศไทยโดยเร่งด่วน อาทิ ผู้ป่วย นักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยวที่วีซ่าหมดอายุ แรงงานที่หมดสัญญาจ้างงานหรือถูกเลิกจ้าง

เจ้าหน้าที่มอบของว่างให้กับผู้ที่จะเดินทางกลับไทย

เกาะติดข่าว กดติดตามไลน์ ข่าวสด

และพระสงฆ์ จาก 12 ประเทศ ได้แก่ เยอรมนี ออสเตรีย เช็ก เดนมาร์ก ฝรั่งเศส ฮังการี มอลตา โปรตุเกส โปแลนด์ สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร เดินทางกลับประเทศไทยโดยสายการบิน Lufthansa เที่ยวบินที่ LH 772 ซึ่งออกเดินทางจากนครแฟรงก์เฟิร์ต เวลา 09.20 น. ตามเวลาท้องถิ่นของเยอรมนี และมีกำหนดถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ วันที่ 23 พ.ค.นี้ เวลา 01.30 น.

เจ้าหน้าที่จากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน เป็นผู้ประสานงานขอความร่วมมือจากสายการบินและขออนุมัติจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย พร้อมความร่วมมือจากสถานเอกอัครราชทูตในยุโรป และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ในการอำนวยความสะดวกและออกเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน โดยผู้ที่เดินทางกลับประเทศไทยทุกคนรับทราบเกี่ยวกับมาตรการกักตัว 14 วัน หลังจากที่เดินทางถึงประเทศไทยด้วยแล้ว

ภายในสนามบินระหว่างเตรียมตัวเดินทางกลับไทย

ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต จัดเตรียมของว่าง อาหารไทย ขนมไทย เครื่องดื่ม และของใช้จำเป็น ให้แก่คนไทยทั้ง 74 คน ที่ขึ้นเครื่องบินกลับประเทศไทยที่ท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ต ตลอดจนไปอำนวยความสะดวกและจัดสถานที่พักผ่อนให้แก่คนไทยที่เดินทางมาถึงท่าอากาศยานจากประเทศอื่น ๆ ในยุโรป ในช่วงค่ำวันที่ 21 พ.ค.ที่ผ่านมา รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้แก่คนไทยที่เดินทางมาท่าอากาศยานฯ เพื่อขึ้นเครื่องบินในช่วงเช้าวันที่ 22 พ.ค.ที่ผ่านมา โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ตและสายการบิน Lufthansa ด้วยดี

เจ้าหน้าที่ชี้แจงขั้นตอนต่าง ๆ ให้พระสงฆ์ทราบ

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก สถานเอกอัครราชทูตในยุโรป สายการบิน Lufthansa และหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานที่สนับสนุนในการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ ซึ่งทำให้สามารถส่งกลับคนไทยกลับประเทศได้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

กลุ่มคนไทยที่จะเดินทางกลับประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง