รีเซต

สงขลาชวนเที่ยวงาน “OTOP ทั่วไทย ร่วมใจสู่ศรีวิชัย” กระตุ้นอาชีพสร้างรายได้สู่ชุมชน

สงขลาชวนเที่ยวงาน “OTOP ทั่วไทย ร่วมใจสู่ศรีวิชัย” กระตุ้นอาชีพสร้างรายได้สู่ชุมชน
มติชน
26 มิถุนายน 2565 ( 21:24 )
25
สงขลาชวนเที่ยวงาน “OTOP ทั่วไทย ร่วมใจสู่ศรีวิชัย” กระตุ้นอาชีพสร้างรายได้สู่ชุมชน

ผู้ว่าฯ สงขลา เปิดงาน “OTOP ทั่วไทย ร่วมใจสู่ศรีวิชัย” ประจำปี 2565 ส่งเสริมการผลิตสินค้า OTOP กระตุ้นกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว สร้างงาน สร้างรายได้แก่ประชาชน

 

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายเจษฎา จิตรัตน์ ผวจ.สงขลา เป็นประธานเปิดงาน “OTOP ทั่วไทย ร่วมใจสู่ศรีวิชัย” ประจำปี 2565 ภายใต้นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการผลิตสินค้า OTOP ให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จัดขึ้นระหว่างตั้งแต่วันนี้ที่ 26 มิถุนายน –  4 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 21.00 น.

 

โดยการจัดงาน “OTOP ทั่วไทย ร่วมใจสู่ศรีวิชัย” ประจำปี 2565 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง และสุราษฎร์ธานี) มีการจำหน่ายสินค้าจำนวน 300 ร้านค้า ซึ่งเป็นผู้ผลิต/ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้าแปรรูปด้านอาหารทะเล สินค้าประเภทของใช้ เครื่องประดับ เครื่องแต่งกาย เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์สมุนไพร และสินค้าของดีกลุ่มจังหวัดในภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สัมมาชีพจากจังหวัดสงขลาและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ อีกทั้งยังกระตุ้นกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี สร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดสงขลา รวมถึงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แหล่งท่องเที่ยว พร้อมเปิดโอกาสให้ชุมชนสามารถเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการท่องเที่ยวร่วมกัน

 

นายเจษฎา จิตรัตน์ ผวจ.สงขลา กล่าวว่า การจัดงาน “OTOP ทั่วไทย ร่วมใจสู่ศรีวิชัย” ประจำปี 2565 นับเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยส่งเสริม หรือเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า ในแก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในช่วงภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ และช่วยบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หวังให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานได้ใช้เวทีการจัดงานนี้ นำไปสู่การพัฒนาสินค้า รวมถึงการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ภายใต้ภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เกษตรกร สัมมาชีพ ซึ่งเป็นพลังสำคัญในการยกระดับสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดรายได้เข้าสู่ชุมชน ตามแนวทางการเชื่อมโยงสินค้าจากระดับท้องถิ่นสู่ระดับสากล (Local Links – Global Reach)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง