รีเซต

ครม.อัดฉีด3.9แสนล้านเยียวยา5พันบาทให้รวม16ล้านคน-เกษตรกรอีก10ล้านครัวเรือน

ครม.อัดฉีด3.9แสนล้านเยียวยา5พันบาทให้รวม16ล้านคน-เกษตรกรอีก10ล้านครัวเรือน
มติชน
29 เมษายน 2563 ( 08:26 )
1.1K
12
ครม.อัดฉีด3.9แสนล้านเยียวยา5พันบาทให้รวม16ล้านคน-เกษตรกรอีก10ล้านครัวเรือน

ครม.อัดฉีด3.9แสนล้านเยียวยา 5 พันบาทให้รวม 16 ล้านคน-เกษตรกรอีก 10 ล้านครัวเรือน

วันนี้ 29 เมษายน ต้องรอดูว่าจะมีประชาชนที่ผิดหวังไม่ได้รับเงินเยียวยา 5 พันบาทจากรัฐบาลจะเดินทางไปประท้วงเรียกร้องที่หน้ากระทรวงการคลังอีกหรือไม่ หลังจากที่มีคนมาร้องเรียนต่อเนื่องเป็นรายวัน ทั้งตะโกนด่า กินยาฆ่าแมลงหวังฆ่าตัวตาย และนอนขวางประตูกระทรวงการคลัง

อย่างไรก็ตาม ครม.เมื่อวันที่ 28 เมษายนที่ ผ่านมามีมติให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมแล้ว โดย นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกฯ แถลงว่า ครม.มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอผลการพิจารณาคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 คือ 1.โครงการช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ได้รับผลกระทบอื่นๆ จำนวนไม่เกิน 16 ล้านคน วงเงินรวมไม่เกิน 240,000 ล้านบาท เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ไม่เกิน 70,000 ล้านบาท และเงินกู้ตาม พ.ร.ก. จำนวน 170,000 ล้านบาท โดยจ่ายเงินช่วยเหลือโดยตรงรายละ 5,000 บาท/เดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม -30 มิถุนายน

นางฤมลกล่าวว่า 2.โครงการช่วยเหลือเกษตรกรและครอบครัว 10 ล้านราย โดยการจ่ายเงินช่วยเหลือโดยตรงรายละ 5,000 บาท/เดือน เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม โดยมีกลุ่มเกษตรกร ประกอบด้วย (1) เกษตรกรเป้าหมายกลุ่มแรก ได้แก่ เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ และกรมประมง จำนวน 8.43 ล้านราย และ (2) เกษตรกรเป้าหมาย กลุ่มที่สอง ได้แก่ เกษตรกรที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียน ไม่เกิน 1.57 ล้านราย รวมวงเงินโครงการไม่เกิน 150,000 ล้านบาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง