รีเซต

"นิด้าโพล" เปิดผลทำนายเลือกตั้ง นายก อบจ. "เชียงใหม่-โคราช-สงขลา" ใครชนะ

"นิด้าโพล" เปิดผลทำนายเลือกตั้ง นายก อบจ. "เชียงใหม่-โคราช-สงขลา" ใครชนะ
มติชน
20 ธันวาคม 2563 ( 19:04 )
132
"นิด้าโพล" เปิดผลทำนายเลือกตั้ง นายก อบจ. "เชียงใหม่-โคราช-สงขลา" ใครชนะ

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ทำนายผลการเลือกตั้งนายก อบจ. 3 จังหวัด” ระหว่างวันที่ 15-19 ธ.ค. 2563 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิ์เลือกตั้งในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดสงขลา กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ โดยเมื่อถามจะไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 20 ธ.ค. 2563 หรือไม่ พบว่า ร้อยละ 85.96 ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และร้อยละ 14.04 ไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

 

ส่วนบุคคลที่จะลงคะแนนเสียงให้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร้อยละ 48.84 นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร ร้อยละ 31.52 นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ ร้อยละ 5.98 นายวินิจ จินใจ ร้อยละ 4.73 นายบดินทร์ กินาวงศ์ ร้อยละ 4.55 ลงคะแนนเสียงไม่เลือกใคร (Vote No) ร้อยละ 3.57 นายเฉลิมศักดิ์ สุรนันท์ และร้อยละ 0.81 นายวสันต์ วัชวงษ์

 

 

ขณะที่การไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 20 ธ.ค. 2563 หรือไม่ พบว่า ร้อยละ 81.18 ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และ ร้อยละ 18.82 ไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง โดยบุคคลที่จะลงคะแนนเสียงให้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พบว่า ร้อยละ 39.10 นางยลดา หวังศุภกิจโกศล ร้อยละ 32.22 นายสำเริง แหยงกระโทก ร้อยะละ 19.35 นายสาธิต ปิติวรา ร้อยละ 4.81 นายวิฑูรย์ ชาติปฏิมาพงษ์ ร้อยละ 2.36 ลงคะแนนเสียงไม่เลือกใคร (Vote No) และร้อยละ 2.16 นายตรีเพชร พรหมนิติพันธุ์

 

ในส่วนจังหวัดสงขลา พบว่า ร้อยละ 86.02 ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และร้อยละ 13.98 ไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง โดยบุคคลที่จะลงคะแนนเสียงให้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร้อยละ 43.27 นายไพเจน มากสุวรรณ์ ร้อยละ 35.38 พันเอก(พิเศษ)สุชาติ จันทรโชติกุล ร้อยละ 8.26 นายจะเด็ด เหมโกทวีทรัพย์ ร้อยละ 5.94 ลงคะแนนเสียงไม่เลือกใคร (Vote No) ร้อยละ 3.62 นายวชิรวิทย์ ภัสระ ร้อยละ 2.51 นางสาวอภิญญา ยอดแก้ว และร้อยละ 1.02 นางภัทราวรรณ ขำตรี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง