รีเซต

งัดกม.คุมเข้มสงกรานต์! ห้ามขายสุราให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี

งัดกม.คุมเข้มสงกรานต์! ห้ามขายสุราให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี
TNN ช่อง16
31 มีนาคม 2564 ( 13:10 )
299
งัดกม.คุมเข้มสงกรานต์! ห้ามขายสุราให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี

วันนี้( 31 มี.ค.64) นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติได้มีมติ 2 เรื่อง ได้แก่ 1.เน้นบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้บุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปี ตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 โดยตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคมถึง 19 เมษายน จะรณรงค์นโยบายขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ และ 2.การตั้งด่านสกัดบริเวณชุมชน โดยเฉพาะถนนเส้นรอง ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะเป็นผู้ปฏิบัติการในการตั้งด่านให้มากที่สุด โดยการร่วมมือกับอาสาสมัครในพื้นที่ ซึ่งพบว่าตัวเลขที่มีการตั้งด่านในเส้นรองนั้น ตัวเลขของอุบัติเหตุจะมีการลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญ 


อย่างไรก็ตามได้มีการขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวในแต่ละพื้นที่ ทั้งการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 โดยเฉพาะการห้ามจำหน่ายในวันและเวลาที่กำหนดไว้ในกฎหมายอย่างเคร่งครัด เนื่องจากช่วงเย็นนั้น พบว่าเป็นช่วงที่มีตัวเลขของอุบัติเหตุสูงที่สุด 


นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบในการใช้ยา 2 ชนิด คือ อคัมโพเสท (Acamphosate) , นาวทรีโซน (Naltrexone) ในการทดแทนการบำบัด โดยเฉพาะการบำบัดการเลิกสุราและทางจิต เนื่องจากการใช้ยาตัวเดิมนั้น อาจจะมีความเสี่ยงต่อผู้บำบัดโดยเฉพาะผู้ติดสุราเรื้อรัง ซึ่งยาทั้ง 2 ชนิดที่นำมาทดแทนนั้น สามารถลดค่าใช้จ่ายได้เพิ่มขึ้น ผู้ติดสุราสามารถเข้าถึงยานี้ได้กับทางสปสช. ได้ง่ายมากขึ้นอีกด้วย


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง