รีเซต

สอท.ในเวียดนามนำทีมประเทศไทย-ภาคเอกชนเยือนจ.กว่างนิงห์

สอท.ในเวียดนามนำทีมประเทศไทย-ภาคเอกชนเยือนจ.กว่างนิงห์
มติชน
9 กรกฎาคม 2563 ( 09:54 )
143
สอท.ในเวียดนามนำทีมประเทศไทย-ภาคเอกชนเยือนจ.กว่างนิงห์
นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย พร้อมด้วยข้าราชการทีมประเทศไทยและภาคเอกชนไทยในเวียดนามรวม 24 คน เดินทางเยือนจ.กว่างนิงห์อย่างเป็นทางการ เพื่อกระชับความสัมพันธ์กับจังหวัดและสำรวจลู่ทางการค้า การลงทุนและความร่วมมือ  คณะได้เยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายจากสถานที่สำคัญ อาทิ ท่าอากาศยานนานาชาติเวินโด่น และด่านชายแดนม้งก๋าย รวมทั้งเยี่ยมชมโครงการนิคมอุตสาหกรรม Amata City Halong
เอกอัครราชทูตฯ และคณะ ได้พบหารือนายเหวียน ซวน กี๊ เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ จ.กว่างนิงห์ โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้ชื่นชมการควบคุมสถานการณ์โควิดของเวียดนามและ จ.กว่างนิงห์รวมทั้งการบริหารจังหวัดที่ทำให้ได้รับการประเมิน Provincial Competitiveness Index (PCI) อันดับ 1 ติดต่อกันถึง 3 ปี ซึ่งเลขาธิการพรรคฯ แจ้งว่า ปัจจัยความสำเร็จดังกล่าว มาจากการที่จังหวัดและผู้บริหารในทุกสมัยตั้งเป้าหมายในการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ภาคเอกชนที่เข้ามาลงทุนในจังหวัด และยืนยันที่จะสนับสนุนภาคเอกชนไทยใน จ.กว่างนิงห์อย่างเต็มที่ ขอให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมผลักดันการดำเนินงานและการลงทุนของบริษัทไทยให้ประสบความสำเร็จต่อไป
เอกอัครราชทูตฯ ประสงค์ไปเยี่ยมชมโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาชั้นต้น หุ่ง ทั้ง เมืองฮาลอง ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนที่อยู่ในเครือข่ายของโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเห็นว่า ประเทศไทยและ จ.กว่างนิงห์สามารถส่งเสริมความร่วมมือด้านอื่น ๆ ได้อีกหลายด้าน เช่น การศึกษา การท่องเที่ยว วัฒนธรรม เป็นต้น
ในการประชุมหารือกับนายบุ่ย วัน คั้ง รองประธานคณะกรรมการประชาชน และผู้บริหารของจังหวัด คณะได้รับทราบข้อมูลและศักยภาพทางเศรษฐกิจ ได้แก่ เขตเศรษฐกิจ พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ โครงสร้างพื้นฐาน เช่น ทางด่วนระหว่างเวินโด่น-ม้งก๋าย ซึ่งเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จะลดระยะเวลาการเดินทางและขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยวได้มาก ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นว่า ยังสามารถพัฒนาความร่วมมือกันได้อีกมาก สถานเอกอัครราชทูตฯ ยินดีในการสนับสนุนเชิญชวนให้นักลงทุนไทยเข้าไปสำรวจลู่ทางการค้าการลงทุนใน จ.กว่างนิงห์ เช่น แผนการนำคณะภาคเอกชนไทยเดินทางเยือน จ.กว่างนิงห์ ซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในระหว่างการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ (JCR) ครั้งที่ 4 ที่อยู่ระหว่างการเตรียมการ การกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง จ.กว่างนิงห์กับจังหวัดในประเทศไทย รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะในกรอบสามเหลี่ยมมรดกโลก บ้านเชียง-หลวงพระบาง-ฮาลอง
เอกอัครราชทูตฯ เชิญผู้บริหารจังหวัดเยือนประเทศไทย และเข้าร่วมโครงการเชื่อมสัมพันธ์ผู้นำรุ่นใหม่ ไทย-เวียดนาม (Emerging Leaders Project) เพื่อสร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทย-เวียดนาม ในโอกาสต่อไป
ผู้บริหารโครงการนิคมอุตสาหกรรม Amata City Halong ต้อนรับและบรรยายความคืบหน้าของโครงการให้แก่คณะ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีพื้นที่กว่า 5 พันเฮคตาร์ และจะพัฒนาเป็นโครงการเมืองอัจริยะ มูลค่าการลงทุนรวม 1.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ มีทำเลที่ตั้งที่เหมาะสม สามารถเชื่อมโยงเมืองใหญ่ทั้งในเวียดนามและจีนได้ และได้รับสิทธิพิเศษในการลงทุนต่าง ๆ จากจังหวัดและรัฐบาลเวียดนาม ซึ่งจะดึงดูดและเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนได้ดี
คณะเยี่ยมชมท่าอากาศยานนานาชาติเวินโด่น ซึ่งเป็นท่าอากาศยานเอกชนแห่งแรกของเวียดนาม โดยกลุ่มธุรกิจ Group เริ่มเปิดให้บริการเมื่อเดือนธันวาคม 2561 มีสิ่งอำนวยความสะดวกและการรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัย จึงได้รับเลือกให้เป็นท่าอากาศยานที่รองรับชาวเวียดนามและชาวต่างชาติที่เดินทางกลับประเทศจากสถานการณ์โควิด-19 ท่าอากาศยานยังมีสิทธิพิเศษต่าง ๆ ให้แก่สายการบินและบริษัทท่องเที่ยวที่ไปใช้บริการ ทำให้การเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของ จ.กว่างนิงห์อย่างอ่าวฮาลอง และการขนส่งสินค้าไปยังด่านชายแดนม้งก๋ายสะดวกยิ่งขึ้น
ในโอกาสนี้ อำเภอเมืองม้งก๋ายได้นำคณะสำรวจด่านชายแดนม้งก๋าย-ตงซิง ซึ่งสามารถขนส่งสินค้าเข้า-ออกไปยังประเทศจีนได้ทั้งทางบกและทางเรือรวม 3 ช่องทางรวมทั้งเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวระหว่างกันด้วย สินค้าผลไม้ของไทยสามารถขนส่งผ่านด่านชายแดนม้งก๋าย-ตงซิง ซึ่งเมื่อเส้นทางด่วนระหว่างเวินโด่น-ม้งก๋ายแล้วเสร็จในปลายปี 2564 ด่านนี้จะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในการขนส่งสินค้าไปยังจีน  ทั้งนี้ ในสถานการณ์โควิด-19 ด่านม้งก๋ายมีมาตรการเข้มงวดในการตรวจสอบและป้องกันการขนส่งสินค้าอย่างเคร่งครัด แต่ด่านก็เร่งรัดกระบวนการตรวจสอบให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ ซึ่งทางด่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สินค้าเกษตรและผลไม้จากไทย โดยเฉพาะทุเรียน จะส่งออกไปยังประเทศจีนผ่านทางด่านดังกล่าว
สถานเอกอัครราชทูตฯ และคณะ ขอขอบคุณ จ.กว่างนิงห์และบริษัทอมตะที่ต้อนรับอย่างอบอุ่น และขอยืนยันที่จะส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ให้เป็นรูปธรรมอย่างรวดเร็วต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง