ภูเก็ตเริ่มโล่ง หลังยอดผู้ติดเชื้อรายวันเป็นศูนย์ติดต่อกัน 6 วัน

ภูเก็ตเริ่มโล่ง หลังยอดผู้ติดเชื้อรายวันเป็นศูนย์ติดต่อกัน 6 วัน
มติชน
8 พฤษภาคม 2563 ( 13:26 )
42
ภูเก็ตเริ่มโล่ง หลังยอดผู้ติดเชื้อรายวันเป็นศูนย์ติดต่อกัน 6 วัน

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ขอแจ้งให้ทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม – 7 พฤษภาคม 2563 จังหวัดภูเก็ตมีผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 แล้วจำนวน 220 ราย (ไม่พบรายใหม่) โดยผู้ติดเชื้อได้รับอนุญาตให้กลับบ้าน 182 ราย (ไม่มีกลับบ้านเพิ่ม) เสียชีวิต 3 ราย (ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม) กำลังรักษาพยาบาลอยู่ 34 ราย ที่เหลืออาการอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

ผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสมทั้งหมด 5,474 ราย (รายใหม่ 89 ราย)โดยยังคงรักษาพยาบาล 70 ราย (เป็นผู้ติดเชื้อยืนยัน 34 ราย อยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 36 ราย) กลับบ้านแล้ว 5,404 ราย

จำนวนผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อทางห้องปฎิบัติการทั้งหมด 9,509 ราย ( พบเชื้อ 220 ราย ) เป็นผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสม 5,474 ราย (พบเชื้อ 182 ราย) และ เป็นผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อจากการคัดกรองเชิงรุก 4,035 ราย (พบเชื้อ 38 ราย)

สำหรับผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 ทั้งหมดที่รายงานมาข้างต้นนั้น ยังคงรับการรักษาที่โรงพยาบาล ทั้งนี้ ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ขอแจ้งให้ทราบถึงมาตรการป้องกันด้วยเข้าสู่ในช่วงถือศีลอดของผู้นับถือศาสนาอิสลาม อยากจะเน้นย้ำเรื่องการปฏิบัติตัวโดยเฉพาะการงดกิจกรรม รวมตัวทั้งในมัสยิดและสถานที่อื่น อยู่แต่ในที่พักอาศัยและสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา การรับประทานอาหารละศีลอดควรทานในบ้านและห่างกันมากกว่า 1 เมตรและงดการพูดคุยกัน

สำหรับประชาชนทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตขอขอบคุณ ประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตทุกคนได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการควบคุมและป้องกันโรคโควิด 19 ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อน้อยลง หรือบางวันไม่มีผู้ติดเชื้อเลย แต่ยังคงเน้นย้ำ ให้ร่วมมือร่วมใจกันต่อไปอีกระยะหนึ่ง เพื่อให้จังหวัดภูเก็ตปลอดโรคโควิด 19 และยังคงเน้นย้ำให้ประชาชนทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า กินร้อน ช้อนกลาง(ส่วนตัว) ล้างมือบ่อย ๆ และเว้นระยะห่าง 1 – 2 เมตร หากพบว่ามีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หายใจลำบาก มีไข้หรือไม่มีไข้ก็ให้ รีบไปพบแพทย์ เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19ได้ทันที

ข่าวที่เกี่ยวข้อง