รีเซต

สุโขทัย ทุ่งทานตะวัน ดอกบาน กว่า 25 ไร่ รอให้ไปชื่นชม

สุโขทัย ทุ่งทานตะวัน ดอกบาน กว่า 25 ไร่ รอให้ไปชื่นชม
มติชน
19 กุมภาพันธ์ 2565 ( 13:47 )
64
สุโขทัย ทุ่งทานตะวัน ดอกบาน กว่า 25 ไร่ รอให้ไปชื่นชม

ข่าววันนี้ 19 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย กรมวิชาการเกษตร อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย ได้ปลูกต้นทานตะวันบนพื้นที่ 25 ไร่ เพื่อจัดให้เป็นพื้นที่การท่องเที่ยวเชิงเกษตร รายล้อมไปด้วยดอกทานตะวันสีเหลืองสดใส ที่บานสะพรั่ง รับแสงแดด รอรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาสัมผัสความสวยงาม

 

นางสาวดวงประทีป มะลิดวง นัววิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย กรมวิชาการเกษตร อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย กล่าวว่าทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย กรมวิชาการเกษตร ในปีงบประมาณ 2564 ทางศูนย์ฯได้รับการอนุมัติให้เป็นศูนย์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการด้านการเกษตรหรือ (AGRO TOURISM) แห่งที่ 23 ของกรมวิชาการเกษตร จึงทำการปรึกษากันอยากให้มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สวยงามและแฝงไปด้วยหลักวิชาการ เพราะทางศูนย์ฯได้ทำงานในโครงการวิจัยผลิตภัณฑ์และโครงการในพระราชดาริ

 

 

ซึ่งแปลงทานตะวันนี้ทำไว้ใกล้กับแปลงทฤษฎีใหม่ที่เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงวิชาการ นอกจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาชมจะได้เพลิดเพลินในความสวยงามก็จะวิชาการไปด้วย ได้ใช้พื้นที่ 25 ไร่ ในการปลูกทานตะวันให้เป็นทุ่งสีทอง สวยงามรอนักท่องเที่ยวอยู่ในขณะนี้

 

ทุ่งทานตะวันแห่งนี้ จะยังบานสวยอย่างนี้ไปอีก 2 อาทิตย์ ก็จะเก็บเกี่ยวเมล็ดทานตะวันได้แล้ว ทางศูนย์ฯ ยังมีแนวคิดจะปลูกทานตะวันแบบนี้ทุกปี อาจมีการปรับเปลี่ยนพันธ์ไม้เพื่อให้เกิดความแตกต่างที่สวยงาม เพื่อประชาชนในจังหวัดสุโขทัยจะได้มีแหล่งท่องเที่ยวด้านการเกษตร และคนสุโขทัยจะได้ไม่ต้องเดินทางไปไหนไกลและดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาสนใจการเกษตรในรูปแบบต่างๆที่ศูนย์มีการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้นำไปใช้จริงในชีวิตประจำวัน

 

 

นอกจากความสวยงามของทานตะวันแล้วเมล็ดทานตะวันยังสามารถเป็นผลผลิตทางการเกษตรได้ โดยจะนำไปทำเป็นน้ำมันทานตะวันซึ่งปัจจุบันมีความต้องการใช้ น้ำมันทานตะวันมาก เนื่องจากเป็นน้ำมันที่มีคุณภาพสูง มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูง เหมาะสำหรับการบริโภค และเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร สำหรับนักท่องเทียวที่สนใจไปเก็บภาพความประทับใจกับทุ่งทานตะวัน ของทางศูนย์ฯ ต้องปฏิบัติตามมาตรการโควิด 19 เปิดให้เข้าชมทุกวัน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย กรมวิชาการเกษตร อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย ฝั่งเดียวกับโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง