รีเซต

เฮ!NEXให้สิทธิไอพีโอTERA เคาะสัดส่วน 55.9850 หุ้น ต่อ 1 หุ้น TERA

เฮ!NEXให้สิทธิไอพีโอTERA  เคาะสัดส่วน 55.9850 หุ้น ต่อ 1 หุ้น TERA
ทันหุ้น
23 กุมภาพันธ์ 2567 ( 18:10 )
65
เฮ!NEXให้สิทธิไอพีโอTERA  เคาะสัดส่วน 55.9850 หุ้น ต่อ 1 หุ้น TERA

นายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NEX แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ของ บริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน) หรือ TERA บริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นไอทีชั้นนำของประเทศไทยที่มุ่งเน้นในการจัดหาโซลูชั่นระดับองค์กรคุณภาพสูง โดยจะนำ TERA เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ภายใต้การ Spin-Of นั้น TERA มีแผนในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นของบริษัทเฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น (Pre-emptive Offering)

 

โดย TERA จะเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TERA (Pre-emptive Right) จำนวนรวมทั้งสิ้น 36,000,000หุ้น คิดเป็น 40%ของจำนวนหุ้น IPO ของ TERA ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท สงวนสิทธิที่จะเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น โดยจะพิจารณาจากผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น (Record Date) 8 มีนาคม2567เท่านั้น

 

อัตราการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นของ TERA (Pre-emptive Ratio) ประมาณการเบื้องตันจะอยู่ที่ประมาณ 55.9850หุ้นสามัญของบริษัท ต่อ 1 หุ้นสามัญของ TERA (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้ทราบหลังจากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือขี้ชวนของ TERA มีผลใช้บังคับ

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง