รีเซต

ศาลรธน.มีมติเอกฉันท์ร่าง "พ.ร.ป.พรรคการเมือง" ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ

ศาลรธน.มีมติเอกฉันท์ร่าง "พ.ร.ป.พรรคการเมือง" ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ
TNN ช่อง16
23 พฤศจิกายน 2565 ( 12:54 )
83
ศาลรธน.มีมติเอกฉันท์ร่าง "พ.ร.ป.พรรคการเมือง" ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ

ศาลรัฐธรรมนูญ เผยแพร่เอกสารมีมติเป็นเอกฉันท์ร่าง "พ.ร.ป.พรรคการเมือง" ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ 


วันนี้( 23 พ.ย.65) สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เผยแพร่เอกสารข่าวผลการประชุมปรึกษาคดี จำนวน 2 เรื่อง มีคดีที่สำคัญและเป็นที่สนใจจำนวน 1 เรื่องคือ


ประธานรัฐสภา ส่งความเห็นของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา 148 วรรคหนึ่ง (1) ประกอบมาตรา 132 ว่า ร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่.. ) พ.ศ. .... มาตรา 3 มาตรา 4 มาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 9 และมาตรา 10 มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 45 มาตรา 83 มาตรา 86 มาตรา 90 มาตรา 91 และมาตรา 258 หรือไม่ 

ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภา รวม 77 คน เข้าเสนอความเห็นต่อประธานรัฐสภา(ผู้ร้อง) เพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่...) พ.ศ.... มาตรา 3 มาตรา 4  มาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 9 มาตรา 10 มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 45มาตรา  83 มาตรา 86 มาตรา 90 มาตรา 91 และ มาตรา 258 ก. ด้านการเมือง (2) หรือไม่

ผลการพิจารณา

ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเป็นเอกฉันท์วินิจฉัยว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่.. ) พ.ศ.…. มาตรา 3 มาตรา 4 มาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 9 และมาตรา 10 ไม่มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 45 มาตรา 83 มาตรา 86 มาตรา 90 มาตรา 91 และมาตรา 258 ก.ด้านการเมือง (2)


ภาพจาก ผู้สื่อข่าว TNN ช่อง 16

 ภาพจาก ผู้สื่อข่าว TNN ช่อง 16


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง