กทม.ตรวจความพร้อมศูนย์พักคอยฯย่านลาดกระบัง รับผู้ติดเชื้อโควิดโซนกรุงเทพตะวันออก

กทม.ตรวจความพร้อมศูนย์พักคอยฯย่านลาดกระบัง รับผู้ติดเชื้อโควิดโซนกรุงเทพตะวันออก
มติชน
14 กรกฎาคม 2564 ( 15:41 )
35
กทม.ตรวจความพร้อมศูนย์พักคอยฯย่านลาดกระบัง รับผู้ติดเชื้อโควิดโซนกรุงเทพตะวันออก
 

วันนี้ (14 ก.ค.64) นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัด กทม. พร้อมด้วย นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัด กทม.ตรวจความพร้อมศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก เตรียมรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ก่อนนำส่งโรงพยาบาล ณ บริเวณร้านอาหารจงกั๋วเหยียน ถนนหลวงเพ่ง เขตลาดกระบัง โดยมี นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง พญ.อัมพร เกียรติปานอภิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (รพ.) ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตลาดกระบัง สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้ข้อมูล

 

 

 

 

นางศิลปสวย กล่าวว่า ได้จัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ หรือคอมมูนิตี้ ไอโซเลชั่น (Community Isolation) เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีผลตรวจรับรองว่าติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ 6 กลุ่มเขต โดยแยกผู้ป่วยออกมาจากบ้าน นำมาพักคอยที่ศูนย์ฯ มีการคัดกรองอาการและดูแลในเบื้องต้น เพื่อรอการส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาล ลดปัญหาการแพร่ระบาดและติดเชื้อของคนในครอบครัวและชุมชน โดยในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก สำนักงานเขตลาดกระบัง ได้จัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ บริเวณร้านจงกั๋วเหยียน ถนนหลวงแพ่ง ซึ่งเป็นอาคารขนาดใหญ่ชั้นเดียว 3 ห้อง รองรับผู้ป่วยได้ 183 เตียง แบ่งเป็นผู้ป่วยชาย 76 เตียง ผู้ป่วยหญิง 107 เตียง สามารถขยายศักยภาพรองรับผู้ป่วยได้ถึง 250 เตียง และห้องทำงานของแพทย์ พยาบาล และอาสาสมัครสาธารณสุข โดยมีทีมแพทย์จากโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร และศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ เป็นผู้บริหารจัดการผู้ป่วย

 

 

 

 

“การจัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ กทม.ได้พิจารณาคำนึงถึงความเหมาะสมของสถานที่ ความสะดวกในการเดินทางเข้า-ออก หากมีผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยปรับปรุงสถานที่ให้มีความเหมาะสมมีองค์ประกอบครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสุขอนามัย จุดคัดกรองผู้ป่วย จุดวัดอุณหภูมิและวัดค่าออกซิเจน จุดบริการอาหารและน้ำดื่ม ติดตั้งเตียงจัดวางที่นอน ตรวจสอบและติดตั้งระบบไฟฟ้าเพิ่มเติม ระบบเสียงตามสาย ระบบรักษาความปลอดภัย CCTV ระบบอินเตอร์เน็ต ติดตั้งพัดลม ฉีดพ่นยากำจัดยุงลาย ทำความสะอาดห้องน้ำและห้องสุขา ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบกำจัดขยะทั่วไปและขยะติดเชื้อ ตลอดจนสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุด รวมทั้งเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่เทศกิจดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย และประสานสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ร่วมดูแลความปลอดภัย” ปลัด กทม.กล่าว

 

 

 

 

ในโอกาสนี้ ผู้บริหารกทม.ได้รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จากผู้ประกอบการในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนภารกิจของศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อเขตลาดกระบัง และมอบอาหาร น้ำดื่ม ให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบศูนย์พักคอย สำหรับประชาชนผู้มีจิตศรัทธา สามารถบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น เช่น สบู่ ครีมอาบน้ำ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดตัว กระดาษชำระ ฯลฯ โดยสามารถติดต่อขอบริจาคได้ที่สำนักงานเขตในพื้นที่จัดตั้งศูนย์พักคอย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง