รู้ยัง? "กลับมาเปิดร้านนวด" ต้องลงทะเบียนก่อน ย้ำ นวดไทยต้องปลอดภัย

รู้ยัง? "กลับมาเปิดร้านนวด" ต้องลงทะเบียนก่อน ย้ำ นวดไทยต้องปลอดภัย
มติชน
31 พฤษภาคม 2563 ( 15:29 )
520
รู้ยัง? "กลับมาเปิดร้านนวด" ต้องลงทะเบียนก่อน ย้ำ นวดไทยต้องปลอดภัย

รู้ยัง? “กลับมาเปิดร้านนวด” ต้องลงทะเบียนก่อน ย้ำ นวดไทยต้องปลอดภัย

ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมามีหลายกิจการได้ปิดการดำเนินการ เช่น กิจการเพื่อสุขภาพ สปาเพื่อสุขภาพ การนวดแผนไทย และการนวดเพื่อสุขภาพ ที่มีกิจการไม่ต่ำกว่า 10,000 แห่งทั่วประเทศและเป็นกิจการที่มีความสำคัญกับเศรษฐกิจของประเทศไทย พร้อมทั้งมีผู้ที่หยุดงานจากการประกอบอาชีพทางด้านนี้ไม่ต่ำกว่า 100,000 คน จากการมาตรการผ่อนปรนในระยะที่ 3 จะเริ่มต้นในวันที่ 1 มิถุนายน จะให้กิจการ/กิจกรรมดังกล่าวกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ที่ กระทรวงสาธารณสุข ทพ.อาคม ประดิษฐ์สุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(สบส.) แนะนำแนวทางมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือ โควิด-19 ในสถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพและสปา

ทพ.อาคม กล่าวว่า ประเทศไทยมีสถานประกอบการนวดประมาณ 9,400 แห่ง ร้านสปาประมาณ 900 แห่ง และนวดเพื่อเสริมความงามประมาณ 200 แห่ง รวมทั้งสิ้นประมาณ 10,500 แห่ง สิ่งที่สำคัญคือในการเปิดบริการ วันที่ 1 มิถุนายน ทุกร้านจะต้องผ่านการลงทะเบียนและประเมินร้าน ที่เว็บไซต์ สบส. ถึงจะเปิดทำการได้ โดยผู้ประกอบการจะต้องจัดเตรียมความพร้อม เช่น 1.เตรียมหน้ากากอนามัยสำหรับผู้รับบริการสวมใส่ขณะรับบริการ 2.เตรียมเจอแอลกอฮอล์ล้างมือ 3.อุปกรณ์วัดอุณหภูมิร่างกายทั้งผู้ให้และรับบริการ 4.การแนะนำผู้รับบริการในแนวทางปฏิบัติตนขณะอยู่ในร้าน 5.พนักงานต้อนรับจะต้องเว้นระยะห่างกับผู้รับบริการ และ 6.การบันทึกข้อมูลผู้เข้ารับบริการ ทั้งนี้ยังงดการบริการอบสมุนไพรหรืออบไอน้ำอยู่

ทพ.อาคม กล่าวว่า การจัดสถานที่ เช่น 1.การนวดฝ่าเท้าจะต้องเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่ง 1.5 เมตร 2.จัดสถานที่เก็บเสื้อผ้าของผู้รับบริการให้มิดชิด ปลอดภัย 3.ห้องให้บริการนวด ต้องเป็น 1 คนต่อ 1 ห้อง 4.การชำระเงินด้วยธุรกรรมออนไลน์ และ 5.การจัดระบบระบายอากาศ ในส่วนของผู้รับบริการจะต้องรู้หน้าที่ของตนเอง เช่น 1.การสวมหน้ากากอนามัย 2.การล้างมือก่อน-หลังใช้บริการ และ 3.ปฏิบัติตามคำแนะนำของสถานประกอบการนั้นๆ มาตรการสำหรับผู้ให้บริการนวด ประเทศไทยมีประมาณ 150,000 คน จะมีการคัดกรองตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนปฏิบัติงาน และพนักงานนวดคนไทยที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ จะต้องผ่านการกักกันในสถานที่ของรัฐฯ(State Quarantine) และผู้ให้บริการทุกคนจะต้องไม่มีอาการป่วยใดๆ ก่อนให้บริการ และต้องปฏิบัติตน เช่น 1.สวมหน้ากากอนามัย/แว่นตา/อุปกรณป้องกันใบหน้าทุกครั้ง 2.ไม่พูดคุยขณะปฏิบัติงาน 3.สังเกตอาการของผู้รับบริการ 4.ล้างมือทุกครั้งที่ให้บริการทั้งก่อน-หลัง 5.เปลี่ยนอุปกรณ์/ชุดปฏิบัติการก่อนให้บริการทุกครั้ง

ทพ.อาคม กล่าวว่า แม่บ้านทำความสะอาด จะต้องดูแลตนเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัย/หมวกคลุมผม/แว่นตาหรืออุปกรณ์ป้องกันใบหน้า จัดเก็บขยะให้ถูกสุขลักษณะ ไปจนถึงการเปลี่ยนปลอกหมอน ผ้าปูเตียง โดยห้ามสบัดเนื่องจากจะเกิดการฟุ้งกระจายของเชื้อ ทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมและห้องน้ำให้สะอาดอยู่เสมอ

“ผู้ประกอบการจะต้องลงทะเบียนและประเมินร้าน ว่ามีความพร้อมในการให้บริการหรือไม่ ทางเว็บไซต์ของ สบส. โดยเมื่อผ่านกระบวนการทั้งหมดจะได้รับรองจาก สบส.เพื่อนำไปติดที่หน้าร้านของตนเอง พร้อมทั้งลงทะเบียน ไทยชนะ เพื่อให้ผู้รับบริการสแกนคิวอาร์โค้ด เช็ดอิน เช็กเอ้าท์ ประเมินร้านของท่าน ขณะนี้ นวดไทย ได้รับรางวัลระดับโลกแล้ว เราต้องช่วยกันให้การบริการนี้มีความปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้กับทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ” นพ.อาคม กล่าว

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง