รีเซต

เผยข้อมูลดาวเทียม ตรวจจุดความร้อนทั่วประเทศ พบ แม่ฮ่องสอนมากสุด

เผยข้อมูลดาวเทียม ตรวจจุดความร้อนทั่วประเทศ พบ แม่ฮ่องสอนมากสุด
มติชน
17 เมษายน 2564 ( 09:57 )
81
เผยข้อมูลดาวเทียม ตรวจจุดความร้อนทั่วประเทศ พบ แม่ฮ่องสอนมากสุด

GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ของระบบเวียร์ (VIIRS)

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมพบจุดความร้อนทั้งประเทศ จำนวน 214 จุด พบมากสุดใน พื้นที่เกษตร 78 จุด พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 67 จุด พื้นที่ชุมชนและพื้นที่อื่นๆ 31 จุด พื้นที่เขต สปก. 20 จุด พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 14 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 4 จุด

 

โดยในช่วงนี้ประเทศไทยเกิดฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่ ทำให้จุดความร้อนลดลงไปบ้าง แต่จุดความร้อนที่พบมากสุดยังคงเป็นจังหวัด #แม่ฮ่องสอน ซึ่งพบจุดความร้อนอยู่ที่40 จุด

 

สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านพบมากสุดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบจุดความร้อน 2,311 จุด รองลงมาเป็นสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ พบจุดความร้อน 847 จุด  และ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 631 จุดตามลำดับ ส่งผลให้พื้นที่จังหวัดใกล้เคียงเริ่มได้รับผลกระทบจากฝุ่นระอองและหมอกควันอยู่บ้าง ในส่วนของลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยทำให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองในบางพื้นที่

 

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ GISTDA ยังคงติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง