รีเซต

ลำปางเข้มสุ่มตรวจร้านเสริมสวย คุมเข้มมาตรการป้องกัน COVID-19

ลำปางเข้มสุ่มตรวจร้านเสริมสวย คุมเข้มมาตรการป้องกัน COVID-19
77ข่าวเด็ด
14 พฤษภาคม 2563 ( 23:51 )
354
ลำปางเข้มสุ่มตรวจร้านเสริมสวย คุมเข้มมาตรการป้องกัน COVID-19

 

หลังจากที่รัฐบาล โดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ ศบค. ได้มีมาตรการผ่อนปรนการล็อกดาวน์ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ “COVID-19” โดยอนุญาตให้สถานประกอบการธุรกิจ และกิจกรรมบางประเภทที่มีความเสี่ยงต่ำ เช่น ตลาด สวนสาธารณะ ร้านค้าปลีก-ส่ง ร้านตัดผมและเสริมสวย รวมทั้งร้านค้าร้านอาหาร สามารถที่จะกลับมาเปิดให้บริการได้อีกครั้ง ภายใต้ข้อกำหนดให้ทุกร้านที่เปิดให้บริการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ “COVID-19” อย่างเคร่งครัด

 

ทั้งการสวมใส่หน้ากากอนามัย Face Shield การทำความสะอาดพื้นที่ การเปิดสถานที่ร้านค้าให้โล่งโปร่งโดยไม่ใช้เครื่องปรับอากาศ การเว้นระยะห่างทางสังคม และอื่นๆ เฉพาะอย่างยิ่งกับร้านเสริมสวย ร้านตัดผม ที่จะสามารถเปิดให้บริการได้เฉพาะเรื่องทรงผมเท่านั้น และต้องมีการจัดระเบียบในการให้บริการ พร้อมให้คงมาตรการปฏิบัติเฝ้าระวังป้องกันโรคอย่างเข้มงวด เพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ ของโรคติดต่ออันตรายไวรัสโคโรน่า 2019 “COVID-19”

 

 

ล่าสุด ทางจังหวัดลำปาง โดยคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้หน่วยงานคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง และสำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง ร่วมจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สุ่มตรวจดูแลความเรียบร้อยการเปิดให้บริการของร้านเสริมสวย ร้านตัดผม ในเขตรอบตัวเมืองลำปาง เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม

 

โดยเพื่อต้องการให้ผู้ประกอบการและผู้มาใช้บริการได้รับทราบถึงมาตรการผ่อนปรน และใช้เป็นแนวทางเงื่อนไขในการที่จะประกอบกิจการและทำกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อการดำรงไว้ซึ่งมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ “COVID-19” ให้เกิดความต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดลำปางสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปลอดภัย


จากการลงสำรวจสุ่มตรวจร้านเสริมสวย ร้านตัดผม ภายในเขตพื้นที่ พบว่าทุกร้านยังคงให้ความสำคัญกับมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ “COVID-19” ซึ่งแต่ละร้านได้มีการจัดตั้งโต๊ะเก้าอี้นั่ง สำหรับให้บริการภายในร้านอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมกับคงระยะห่าง (Social Distancing) กำหนดให้แต่ละเก้าอี้ในแต่ละจุดบริการอยู่ห่างกันอย่างน้อย 1.5 เมตร ส่วนบนโต๊ะได้มีการจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ไว้ เพื่อสำหรับฉีดพ่นทำความสะอาดโต๊ะ-เก้าอี้ เครื่องมืออุปกรณ์

 

รวมถึงให้ช่างตัดผมและผู้มาใช้บริการได้ใช้ล้างมือทุกครั้งทั้งก่อนและหลัง ตลอดจนได้กำหนดให้ผู้มาใช้บริการต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยก่อนเข้ามาภายในร้าน โดยเฉพาะช่างตัดผมที่จะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลาในขณะที่ให้บริการ สำหรับในส่วนการจัดระเบียบการบริการนั้น ทุกร้านได้เปิดให้บริการเฉพาะเรื่องทรงผม และประชาชนที่จะมาใช้บริการภายในร้านจะต้องมีการโทรนัดจองคิวก่อนล่วงหน้า ซึ่งทางร้านจะให้บริการห่างกันรอบละไม่ต่ำกว่า 1 ชั่วโมง โดยไม่อนุญาตให้มีการนั่งรอคิวอยู่ภายในร้าน และแต่ละรอบจะต้องมีการหยุดพักเพื่อทำความสะอาดเครื่องมือรวมถึงบริเวณสถานที่ด้วย

 

 

ส่วนบรรยากาศทั่วไป หลังจากที่ได้มีการผ่อนปรนให้ร้านเสริมสวย ร้านตัดผม ได้กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง ก็พบว่าหลายๆ ร้านได้เริ่มกลับมาคึกคัก โดยมีลูกค้าทยอยเข้ามาใช้บริการตามคิวนัดหมายอย่างต่อเนื่อง…

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง